Bravida slog förväntningarna

Publicerad 19 feb 2016, 14:08

Bravida överträffade analytikernas förväntningar på helåret. Nettoomsättningen ökade med 18 procent varav 7 procent organisk tillväxt.

Bravidas bokslut visar på en omsättningsökning på 18 procent, högre än de 16 procent som analytikerna hade väntat sig. Den organiska tillväxten blev 7 procent och därmed över bolagets egna mål på 5 procent. Nettoomsättningen på helåret blev 14,2 miljarder kronor. Rörelseresultatet blev 782 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 5,5 procent. Resultat efter skatt blev 287 miljoner kronor.

Bolaget gjorde under året 16 förvärv som tillför en omsättning om 1 478 miljoner kronor. Under perioden bildades Bravida Finland genom köpen av installationsdelen av Peko Group och Halmesvaara OY.

Sista kvartalet 2015 ökade omsättningen 16 procent, varav 4 procent organiskt, till 3,9 miljarder kronor. Rörelseresultatet för oktober till december blev 275 miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 56 miljoner kronor.