Avtalsväxling i elteknikbranschen

Publicerad 26 feb 2016, 14:17

Nu startar avtalsrörelsen på allvar även i elteknikbranschen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet, SEF, växlade på förmiddagen sina avtalskrav för Installationsavtalet, som löper ut den 31 mars.

Anpassade reseregler, mer flexibla arbetstidsregler och fler anställningsformer. Det är några av kraven från Elektriska Installatörsorganisationen EIO, som är en del av Installatörsföretagen.

Motparten Svenska Elektrikerförbundet, SEF, kontrar med löneökningar på 3,2 procent eller minst 800 kronor per månad för heltidsanställningar, ett ökat skydd för arbetstagarnas integritet och färre visstidsanställningar.

De båda parterna växlade på fredagsförmiddagen sina avtalskrav, och därmed är avtalsrörelsen i full gång. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars, och cirka 2 800 företag och 20 000 elektriker berörs.

FAKTA

Viktiga frågor från EIO

  • Följa märket, att även i år låta de internationellt konkurrensutsatta industrin ha den kostnadsnormerande rollen.
  • Reseregler som följer svensk skattelagstiftning, då företagen bör betala för den faktiska resan och inte en fiktiv.  
  • Mer flexibla arbetstidsregler med möjlighet till lokala överenskommelser för att möta företagens, medarbetarnas och kundernas behov.
  • Fler anställningsformer för lärlingar och modernisering av yrkesutbildningsavtalet

 

Läs mer om EIO:s avtalsyrkande här. 

FAKTA

Viktiga frågor från Elektrikerna

  • Ettårigt avtal med löneökningar på minst 800 kronor per månad och heltidsanställd på avtalsområden med en genomsnittsförtjänst understigande 25 000 kr. På avtalsområden som överstiger denna nivå med ett lägsta utrymme om 3,2 procent.
  • Ta bort möjligheten till individuella löner och återgå till generell utläggning av lön i kronor.
  • Höjd brytpunkt vid ackordsarbete.
  • Ökad arbetstidsförkortning.
  • Färre visstidsanställningar.

 

Läs mer om Elektrikernas avtalsyrkanden här.