Logga in

Satsar på billigare inköp utomlands

Publicerad
22 jan 2016, 13:34

Bravida vill sänka sina inköpskostnader med 10 procent genom att handla billigare utomlands. För att lyckas förstärker företaget sin inköpsorganisation både lokalt och centralt. Bland annat har en ny tjänst som importansvarig på koncernnivå skapats.

Bravida satsar nu på att sänka sina inköpskostnader med ytterligare 10 procent genom att i högre grad göra inköp från utlandet. Redan under 2015 har bolaget arbetat med att förbättra sin inköpsprocess. Då har det handlat om att använda färre leverantörer, pressa priserna och göra rätt produktval.

– Nu ökar vi andelen internationella inköp och förstärker den egna inköpsorganisationen både lokalt och centralt. På så vis skapar vi en hävstång för alla våra nästan 250 avdelningar i Norden som drar nytta av vår starka inköpsplattform, säger Lars Korduner, Bravidakoncernens inköpschef.

För att öka de internationella inköpen har Bravida tillsatt en ny tjänst som importansvarig för hela koncernen. Gabrielle Schröder tillträdde den tjänsten i början av januari. Hon har sin brakgrund på Scania där hon arbetat med internationella inköp, logistik och integration i produktion.

Bravida i Finland får också en ny inköpsansvarig i form av Kari Kangas som kommer från Lemmikäinen Talotekniikka och Imtech Nordic i Finland.

Till sina olika divisioner har Bravida tillfört både analytiker och inköpare som tillträdde under 2015 och början av 2016.