Månar om anställda i expansionen

Publicerad 18 jan 2016, 10:02

Tillväxten har varit mycket god sedan starten 1999. Smarta affärsdrag och bra rekryteringar har gjort att Deltagruppen i dag är störst inom elteknik i Västerbotten. Men aldrig slarvas det med att ta hand om de anställda.

– Det är deras lojalitet som kan bära företaget in i framtiden, menar Deltas huvudägare Christer Karlsson.

Deltas historia sträcker sig tillbaka till 1999. Då sade Christer Karlsson och tre kompisar upp sig från ABB Contracting för att starta eget. Med sig fick de ett gäng montörer och målet var att driva företaget med maximalt två tjänstemän – Christer själv och kollegan Göran Larsson.

Tre år senare ville Eiab avveckla sin montageverksamhet i Umeå och köpte i stället in sig med strax under 50 procent i Delta och företaget inledde en stark expansion. När Eiab köptes upp av norska intressen och blev Goodtech i stället, köpte Christer, som nu var ensam ägare, loss Delta och kapade banden till konkurrenten.

– Vi växte snabbt till 100 personer på elsidan. Hälften kom från ABB och Eiab, en fjärdedel via andra företagsinköp som vi gjorde och resten rekryterade vi från skolorna, berättar Christer Karlsson.

– Vi växte snabbt till 100 personer på elsidan. Hälften kom från ABB och Eiab, en fjärdedel via andra företagsinköp som vi gjorde och resten rekryterade vi från skolorna.

Christer Karlsson, Deltas huvudägare

 

Nästa stora expansion kom i Skellefteå när Goodtech beslöt sig för att lägga ner där. Christer Karlsson köpte verksamheten och tog in Mattias Broman som hälftenägare i Delt Skellefteå. Företaget, som i våras var nominerat till EIO Guld, har i dag ett 60-tal anställda.

Samtidigt fortsatte övriga Deltas expansion, nu är det ungefär 220 anställda i hela Deltagruppen. Ett drygt 20-tal av dem arbetar utanför elteknikbranschen, inom Delt Ventilation.

– Och förra året avknoppade vi säkerhetsdelen och bildade Delt Säkerhet med ett 20-tal anställda och fyllde på med lika många nya montörer i Delt Elteknik. Christer Karlsson konstaterar att högkonjunkturen dock har inneburit att det mesta av mannakraften inom säkerhetsbolaget så här långt har fått lånats in till elinstallationsprojekten.

– Och förra året avknoppade vi säkerhetsdelen och bildade Delt Säkerhet med ett 20-tal anställda och fyllde på med lika många nya montörer i Delt Elteknik. 

Deltagruppen är i dag störst inom elteknik i Västerbotten. Storleken spelar stor roll – företaget kan låna folk mellan de olika bolagen och verksamhetsorterna och det finns synergier att hämta hem inom försäljning och administration.

– För att behålla vår ledande position måste vi dock vara rädda om vår personal. Det är den som står för de dagliga kundkontakterna och det är deras lojalitet som kan bära företaget in i framtiden, menar Christer Karlsson.

Christer är mån om att företaget tar väl hand om sina anställda och har arbetat för att skapa en välkomnande och mänsklig atmosfär – storleken till trots.

 – Det finns någon slags mystik i det här företaget som lockar. När jag blev erbjuden att ta över som vd för ett par månader sedan var det svårt att motstå det erbjudandet.

Magnus Wilderth, ny vd i Delta

 

– Det finns någon slags mystik i det här företaget som lockar. När jag blev erbjuden att ta över som vd för ett par månader sedan var det svårt att motstå det erbjudandet, bekräftar Magnus Wilderth, Deltas nya vd.