Logga in

Före schemat med hästlängder

Publicerad
11 jan 2016, 15:57

Det är inte ofta byggprojekt håller sig innanför tidsramarna. Men det nya ridhuset i Smedstad utanför Linköping är ett präktigt undantag. Kollegerna från Caverion El i Östergötland konstaterar att arbetet ligger så mycket som åtta veckor före tidsschemat när knappt ett år återstår av projektet.

Ridning är efter fotboll den största sporten bland ungdomar i Sverige. Bara i Östergötland finns cirka 25 000 människor som är aktiva inom ridsport. Smedstad Ridsportcenter innebär en chans att lyfta sporten ytterligare. Anläggningen ska bestå av bland annat två ridhus, stallar, rasthagar, utomhusbanor för dressyr och hoppning och dessutom också restaurang och administrativa utrymmen. Alltsammans ska stå färdigt efter sommaren 2016. Besiktningen är planerad till slutet av maj.

Att hålla tiderna i stora byggprojekt är en utmaning, det kan alla yrkesgrupper på byggen vittna om. Den nya ridhusanläggningen utanför Linköping är ett lysande exempel på ett projekt där allt klaffar. Caverions elektriker konstaterar att snickarna ligger åtta till tio veckor före i tidschemat när knappt ett år återstår på projektet.

– Jag har aldrig varit med om ett projekt som ligger så bra till i planeringen, säger Mika Turunen från Caverion El ­Östergötland. Mika är projektledare för elarbetet på Smedstad Ridsportcenter.

Han berättar att Novab, som är huvudentreprenör, har lång erfarenhet av att bygga just djurstallar. Företaget har själva stått för konstruktionen, vilket har gjort att det inte varit så många grupper inblandade i projektet. ­Medarbetarna på Caverion är mycket nöjda med samarbetet med Novab.

– Jag har aldrig varit med om ett projekt som ligger så bra till i planeringen. 

Mika Turunen, Caverion El ­Östergötland

 Förutom elinstallationer ansvarar Caverion för vvs, brand-, tele- och larmsystem.

– Vi har fått tidigarelägga vissa infällda installationer, som rörkanalisation och dosor, framför allt i kontorsdelen och restaurangen som ligger på plan två. Övriga delar av anläggningen får inte ha infällda installationer, säger Mika Turunen.

Rolf Danielsson är ledande montör. Han berättar att Caverion hade flera elektriker på plats för att göra potentialutjämningen under vintern när plattan gjöts. Sedan har han varit ensam på plats för att installera åskledare på taken på ridhuset och stallarna. Det var ett ganska lurigt uppdrag eftersom byggnaden har tak i flera nivåer och ljusinsläpp från takfönster. Rolf ser också till att anläggningen jordas med en ringledare runt anläggningen.

Rolf och Mika förklarar att det i många stycken liknar arbeten med industribyggnader.

– Vi har krav på oss att alla föremål av metall som finns i anläggningen ska jordas. Det är också noga med ringledaren som ska ligga utanför området. Jordningen utomhus ska ha samma potential som den inomhus. Djur är extra ­känsliga och kan känna spänningsskillnader på bara några volt, säger Rolf Danielsson.

Rolf förklarar att om hästarna känner skillnad på spänning mellan utomhus och inomhusmiljö, kan de vägra att kliva ut.

– Om hästarna känner skillnad på spänning mellan utomhus och inomhusmiljö, kan de vägra att kliva ut.

Rolf Danielsson, ledande montör

 – Skulle de känna obehag från spänning när de dricker vatten så kan de helt enkelt sluta dricka. Därför är det arbetsmomentet extra viktigt i ett djurstall.

I takt med att arbetet med de administrativa delarna kommer i gång behöver Rolf fler ­montörer på plats.

– Förhoppningsvis får vi ett jämnt flöde genom hela projektet och undviker stressiga toppar.

Ett ridhus ställer vissa krav på brandskyddsutrustning. Mika Turunen berättar att vanliga rökdetektorer inte fungerar på grund av damm i anläggningen. Därför installerar Caverion ett samplingssystem med rör som suger in luften från lokalerna och låter den passera en detektorenhet. Eftersom ridhuset har en takhöjd på 16 meter är det en fördel att slippa klättra upp för att rengöra dammiga detektorer i taket. Samplingssystemet gör underhållet avsevärt enklare.

Utomhusbelysningen är ett annat omfattande uppdrag för Rolf Danielsson och hans elektriker. Allt från fasader och entré till parkeringar, ridbanor och domartorn ska belysas. När kablarna ligger i marken kommer arbetet med montering av armaturer i masterna att ta vid.

– Vi monterar metallhalogenarmaturer på 2 000 W i masterna runt utomhusbanorna.

– Där ska vi kunna leverera 800 lux horisontellt och nivåerna kommer att justeras in med hjälp av Dali-styrning så att det blir jämt och i linje med kraven för HDTV.

Det ger ett ljus som kallas sportbelysing typ 3 och har ett horisontellt luxvärde på över 300. Ljuset är anpassat för lokala tävlingar, berättar Mika Turunen.

Inomhus är ridhuset indelat i två halvor separerade med en läktare. I Ridhus 1 ska belysningen klara kraven för tv-sändningar.

– Där ska vi kunna leverera 800 lux horisontellt och nivåerna kommer att justeras in med hjälp av Dali-styrning så att det blir jämt och i linje med kraven för HDTV. Vi sätter 214 stycken LED-armaturer på 115 W i Ridhus 1, säger Mika Turunen.

Till vintern väntar installationer i stalldelarna där det dessutom är lektionssalar, hovslageri, foderkök och mycket annat. Det innebär mycket arbete med att dra ledning i prång och små utrymmen samtidigt som jordningen måste bli både säker och snygg. Varje utrymme har sina specifika krav på kapslingsklass.

Ridskolestallet kommer att ha plats för cirka 60 hästar och ytterligare tio platser är tillgängliga i sjuk- och gäststall. Östergötlands 25 000 ridsportsentusiaster får en unik anläggning att samlas kring – tillgänglig för både bredd och elit.