Finsk miljardaffär idag

Publicerad 12 jan 2016, 11:07

Den finska handelsjätten Kesko köper grossistbolaget Onninen Oy. Affären är värd 369 miljoner euro eller 3,4 miljarder svenska kronor. På svenska marknaden är Onninen representerat av ett helägt svenskt dotterbolag med verksamhet på ett femtontal orter.

Kesko Corporation, mest känt i Sverige för byggmarknaden K Rauta, köper alla aktier i Onninen Oy från Onvest Oy. I Sverige är Onninen aktivt som grossisbolag inom el, belysning, gas, industri, kyla, luftkonditionering, telekom, VA och VVS. Kunder finns både bland installatörer, industri och återförsäljare. Huvudkontoret ligger i Kista och distributionscentralen i Örebro men Onninen är också representerat med filialer på ett femtontal svenska orter.

Onninenkoncernen omsatte 1,4 miljarder euro 2015 och hade 3000 anställda. Senaste uppgifter om den svenska verksamheten avser 2014, då dotterbolaget omsatte 1,5 miljarder kronor och hade 300 anställda

– Byggnadsprojekt blir allt mer tekniskt krävande och utförs på allt kortare tid. Mer än förr vill kunderna köpa färdigsydda byggnadslösningar. Med förvärvet av Onninen ökar vi vår kompetens och når nya kundgrupper. Onninens starka varumärke kommer ge Kesko tillfälle att utveckla och utöka försäljningen till affärskunder, så kommenterar Keskos vd Mikko Helander förvärvet.

Onninenkoncernen har 150 enheter i Norden och Baltikum. Den delen som förvärvas har 3000 anställda varav 1200 av dem i Finland. Onninens stålverksamhet och den ryska divisionen omfattas inte av köpet.

Kesko uppger sig kunna räkna hem 30 miljoner euro i årliga synergieffekter av affären från och med år 2020. Kesko tar pengarna till affären ur sin kassa och från tillgängliga krediter.