Logga in

Så många vill betala svart efter rot-sänkning

Publicerad
28 dec 2015, 15:18

En av tre kan tänka sig att betala hantverkare svart efter årsskiftet. Resultaten från en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort visar att svartjobben riskerar att öka när rot sänks.

Intåget i 2016 innebär en sänkning av rot-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Försäkringsbolaget If har undersökt* hur inställningen bland svenskarna är till detta. En av tre svenskar som funderar på att renovera eller bygga om hemmet efter årsskiftet kan tänka sig att betala hantverkare helt eller till hälften svart nästa år. Mer än var femte tror sig dessutom vilja betala helt svart.

Redan när Elinstallatören i början av 2014 skrev om den statliga utredningen om att taket för rot- och rut-avdrag ska sänkas förklarade Sveriges Byggindustrier att minskade rot-avdrag ökar risken för svartarbete och förstör ”den sunda konkurrens som börjar etablera sig på privatmarknaden”.

Elinstallation är en populär tjänst att använda rot-avdraget till. På en lista över de tio mest efterfrågade tjänsterna hamnade elinstallation på femte plats när siffror från Skatteverket sammanställdes under 2014.

*Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21 oktober–2 november 2015 har sammanlagt 3955 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ i Sverige.