Löpande band-jobb ger ny el i miljonprogram

Publicerad 7 dec 2015, 08:10

När Akelius Fastigheter renoverar lägenheter i Malmö är Lindsténs Elektriska från Tomelilla med och gör elinstallationerna. I ett strikt planerat renoveringskoncept sker arbetet närmast på löpande band. Det ställer stora krav på Lindsténs planering men ger också god lönsamhet i arbetet.

Det har gått ett drygt år sedan Lindsténs Elektriska i Lund fick kontrakt på elinstallationer i samband med renoveringar av miljonprogramslägenheter i Malmö. Anbudet som Lindsténs tog fram tillsammans med Thage Andersson Byggnads AB i Malmö gällde ett avtal om löpande fastighetsrenoveringar i Akelius Fastigheters bestånd. Byggföretaget belönades med ett så kallat ”First Class” avtal med Akelius – ett upplägg som innebär att Thages är ett av två byggföretag som får svara för totalrenoveringar av lägenheter runt om i rikets tredje största stad.

Nu när det första året har gått rullar avtalet vidare i en första förlängning. 15-25 lägenheter i månaden har det blivit under året som gått och efterhand som arbetena rullat vidare har Lindsténs montörer fått allt bättre flyt på den här typen av arbeten, samtidigt som resursplaneringen blivit alltmer träffsäker.

– Vi har bra koll på det här nu. För varje lägenhet vi gjort har kalkylerna blivit säkrare och lönsamheten bättre, berättar Jonas Algotsson, filialchef hos Lindsténs i Lund. Han får medhåll av företagets ekonomichef Ulrika Rosander:

– Det här är ett riktigt bra jobb för oss. Särskilt när vi kan ha samma montörer igång så länge som möjligt i projektet.

Egentligen är det inte ett utan en massa projekt vi talar om. Akelius har nämligen ett upplägg där varje lägenhet är ett eget projekt med noggrann upphandling från start till mål under de två månader en enskild lägenhetsrenovering varar. Alla eventuella extrajobb redovisas för den enskilda lägenheten.

– Utgångspunkten är det fasta pris som vi och Thages lämnade vid anbudsgivningen, men naturligtvis uppstår det extrajobb när verkligen visar sig avvika från det som kunde utläsas på ritningarna, förklarar Jonas och tillägger att det också kan tillkomma arbeten med att renovera trappuppgångar, tvättstugor och annat när så visar sig lämpligt i fastigheten.

– Då jobbar vi ibland på löpande räkning, ibland efter fasta priser som vi kommit överens om. Vi har fasta priser för lägenheter i olika storlekar från ett till fem rum och kök och priser på de vanligast förekommande extraarbetena. Därutöver kan det till exempel hända att utrymmen som tidigare använts för andra ändamål ska byggas om till lägenheter och då får vi förstås komma överens om en annan prissättning, säger Jonas Algotsson.

Produktionscykeln för en lägenhet löper från mitten av månad ett fram till den 15-e två månader senare. De första två veckorna planeras arbetet. För Jonas Algotssons del handlar det om resursplanering i fråga om bemanning och materiel. Materielen köper Akelius själva in – företaget vill ha det så – men Lindsténs tar fram en materiallista för beställningarna.

Arbetena påbörjas när lägenheten utrymts den första i månad två. Då rivs den gamla elanläggningen och byggkraft dras in. Lindsténs montörer märker ut var spårning och urtag ska göras så att byggfolket från Thages kan utföra dem. I regel är det betongstomme som gäller i de aktuella fastigheterna så det är ett ganska slitsamt arbete att bereda väg för elinstallationen.

När spårningen är klar lägger elmontörerna halogenfri flexislang och drar tråd. Allt är jordat i den nya installationen och i de nya centralerna finns både jordfelsbrytare, personskyddsautomater och förstås moderna automatsäkringar. När sedan ytskikten i lägenheten återställts och nymålats är det dags för Lindsténs montörer att göra färdigmontage och provning av anläggningen.

Två månader efter projektstart ska allt vara klart och lägenhetsnyckeln överlämnad till den boende den 15-e i den aktuella månaden. Då har Lindsténs montörer redan kryssat i alla uppgifter om det klara projektet i iPhonen så att företaget kan fakturera kunden och presentera en färdig dokumentation av arbetet.

När Akelius Fastigheter renoverar sina miljonprogramslägenheter är det radikala jobb som gäller – inga fuskrenoveringar för att bara ”putsa” på ytan. Allt rivs ut ur lägenheterna tills bara betongskalet är kvar. Golven får parkettgolv och klinker, badrummen helkaklas och får nya vitvaror, köken byggs helt nya med inbyggnadsugnar, spishäll, diskmaskin och annat som ses som standard i moderna kök.

Som mest har Jonas Algotsson fått planera för närmare 30 lägenheter i en månad. Lindsténs har mellan fyra och tolv man igång i det är arbetet.

– När det varit som mest att göra har det varit lite kämpigt med tanke på den tajta tidplanen, men då har vi klarat det med lite övertidsarbete. Men överlag rullar allt på fint nu, konstaterar Jonas Algotsson.

Jonas berättar att det sätt som Akelius Fastigheter valt för att genomföra lägenhetsrenoveringar på tycks ha väckt intresse också hos andra fastighetsägare.

– Traditionellt har fastighetsägarna dragit sig för så här omfattande renoveringar eftersom det är så dyrt att ha lägenheter stå tomma. Men genom att ta dem en och en och följa en strikt tidsplan, som Akelius gör, minimeras intäktsbortfallen, förklarar han.