Här ska det snackas smart el

Publicerad 29 dec 2015, 14:45

Ett nytt nationellt forum för smarta elnät. Det har regeringen beslutat om att inrätta. Forumet ska vara en mötesplats där berörda myndigheter, företag, bransch- och konsumentföreträdare på området kan samarbeta.

– För att kunna utveckla vårt energisystem mot till exempel högre andel förnybar energi och mer aktiva elkunder så kräver det att alla delar i systemet samspelar med varandra. Forum för smarta elnät ska bidra till att skapa lösningar för ett hållbart energisystem som kan komma till nytta både i Sverige och i världen, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Smarta elnät omfattar också nya affärsmodeller och tjänster samt nya förutsättningar för reglering och marknadsdesign. De är också väldigt betydelsefulla i samband med utmaningar som världens energiförsörjning står inför.

Nils Vikmång, statssekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan, blir ordförande för forumet för smarta elnät. Vilka som blir ledamöter till styrgruppen beslutas i början av 2016.