Logga in

De installerade Luleås nya landmärke på Svartön

Publicerad
10 nov 2015, 14:54

LKAB har just dragit igång driften vid sin nya bentonitfabrik på Svartön i Luleå. Efter ett drygt års byggtid stod jätteanläggningen klar i mitten av oktober. Här har Goodtech svarat för installationerna av högspänning, allmän kraft och belysning. Det är ett av de största företaget haft i Norrbottensmetropolen.

– Elanläggningen här är ganska traditionell, men den är förstås tämligen omfattande, konstaterar Ulf Wiklund, enhetschef på Goodtech i Luleå.

På Svartön i Luleå ligger LKAB:s stora malmhamn. Härifrån skeppas järnpellets från gruvan i Malmberget till i första hand kunder runt Östersjön. Järnpellets är LKAB:s ”flaggskeppsprodukt” som tillverkas i stora pelletsverk i anslutning till gruvorna. Pelletsen är kulor med 67 procents järnhalt och ungefär en centimeter i diameter. Deras exakta sammansättning varierar från kund till kund men gemensamt för dem är att de binds samman med ett vulkaniskt lermineral som kallas bentonit.

Tillgång till bentonit med rätt egenskaper är en viktig fråga för LKAB. Företaget har därför sedan flera år ett eget bentonitverk på Svartön, där bentonitlera tas in och behandlas för att få rätt egenskaper.

Sven-Erik Sundström på Goodtech.

Nu har bentonitverket blivit för litet så ett nytt, med avsevärt större kapacitet, har under det gångna året uppförts ute på Svartön. Det nya verket får inte bara högre kapacitet – det har också fått en mycket bättre logistik än det gamla.

– Nu kommer bentoniten att kunna lastas direkt i malmvagnar och gå som returfrakt upp till gruvorna, berättar Ulf Wiklund på Goodtech i Luleå.

Goodtech har lärt sig mycket om bentonit och bentonittillverkning under det år som företaget haft ansvaret för installation av högspänningsanläggningen, allmän kraft och belysning i det nya bentonitverket.

Goodtech har genomfört sina uppdrag på bentonitverket med en ganska slimmad organisation. En projektledare, Martin Wikman, och en ledande montör för vardera högspänning och övrig entreprenad – Lars Berg och Sven-Erik Sundström. De har som mest lett en arbetsstyrka på 40 montörer.

– På det här viset har vi kunnat hålla nere våra kostnader utan att behöva tumma på flexibiliteten och kvaliteten i projektet, trots att det är ett av de största uppdragen vi haft här i Luleå, konstaterar Ulf Wiklund.

Högspänningsinstallationerna har varit ett totalåtagande från Goodtechs sida. Det har omfattat allt från material, konstruktion och provning till igångsättningen. Ställverken kommer från Schneider Electric men kontrollskåpen till dem har Goodtech i Sundsvall konstruerat och sedan har de byggts i företagets verksamhet i Hudiksvall.

Det är många meter kabel som Goodtech dragit fram i det nya bentonitverket och i det tillhörande jättelika råvarulagret.

Den andra entreprenaden som Goodtech svarat för vid bentonitverket har omfattat allmän kraft, belysning och processmontage. Till detta kommer ett antal underentreprenader åt olika leverantörer av utrustning.

– Sandvik, som levererat maskinerna för att utlastning från bentonitlagret, har anlitat oss för all elinstallation till deras maskiner. Åt Alstom har vi dragit fram kraft till dammutsuget och Norrsprinkler har vi hjälpt med elinstallationer för sprinkleranläggningen. Och så har vi haft ett par man som installerat brandlarmanläggningen åt Stanley Security Solutions.

Till detta ska läggas det faktum att det tillkommit en del ’ÄTor’ i det här projektet, i takt med att olika leverantörer – svenska och flera utländska – fått sin maskinutrustning på plats.

– Vi drog igång med högspänningsarbetena i januari i år, medan de övriga entreprenadjobben kom igång efter hand som byggnadsarbetena framskred, berättar Martin Wikman.

Veidekke är huvudentreprenör för bygget. Det startade på våren 2014 och under förra sommaren gjöts den enorma grundplattan. När väggarna också restes på sommaren fick Luleå ett nytt landmärke. Bentonitlagret är en enorm blåfärgad hall, som ett ovanligt högt IKEA-varuhus, ungefär.

Hjärtat i bentonitverket är den stora kvarn som mal bentonitleran och den filteranläggning som behövs för att ta hand om allt damm från den processen. Det är kvarnen som i hög grad dikterat kraftbehoven.

Bentonitverket matas med en 10 kV-ledning från Lule Energi. Flera transformatorer – på olika spänningsnivåer – och ställverk finns ute i bentonitverket. Mycket av maskinutrustningen är tyristorstyrd och för varje processavsnitt i anläggningen har det inrättats en egen el- och styrcentral.

– Det har varit lite utmanande att arbeta med så många olika aktörer här ute och att samordna arbetena mellan de olika entreprenörerna. Ändå har allt flutit på ganska bra, tack vare täta avstämningsmöten och en öppen dialog mellan de inblandade.

– Ja, det här uppdraget har utförts på ett jättebra sätt. Samarbetet har fungerat fint, konstaterar Peter Larsson, byggledare för el och styr hos LKAB.

Peter medger att det varit väldigt tajt ibland med samordningen inne i kvarnhallen där det är trångt om utrymme på sina ställen och massor med teknik.

Peter Larsson är särskild nöjd med att arbetet varit så förskonat från olyckor. Det har inte varit riskfritt, med mycket arbete på höga höjder och en massa människor igång samtidigt. Men säkerhetstänkandet har stått i fokus under hela byggtiden – och det har gett positiva resultat.

Säkerhetstänk har också varit viktigt när det gäller elanläggningen. Här har extra uppmärksamhet ägnats åt potentialutjämning och jordning.

– All processkritisk utrustning är jordad och det finns en rejäl batteribackup på totalt 400 V för anläggningens styrutrustning, berättar Martin Wikman.

FAKTA

Nya bentonitverket

• Klart i oktober 2015.

• Kapacitet mer än 200 000 ton bentonit per år.

• Rågodslagret rymmer 75 000 ton.

• Malningskapaciteten i kvarnen är 30 ton per timme.

• Lagret för färdig bentonitprodukt rymmer 2 500 ton.

• 2×235 kubikmeter/timme kan lastas ut i malmvagnar.

Goodtech i Luleå

• Goodtech etablerade sig här 1994.

• Företaget har idag 40 montörer anställda i staden, varav 17 är servicemontörer hos företagets industrikunder.

• Bland kunderna märks LKAB, SSAB, Norrmejerier och Gestamp Hard Tech.

• Enhetschef för Goodtech i Luleå är Ulf Viklund.