“Utrymmet litet för fortsatta löneökningar”

Publicerad 21 okt 2015, 12:24

Med anledning av den spruckna samordningen mellan LO-facken inför avtalsrörelsen 2016 kommenterar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ledningens beslut med att det handlade om att det varit svårt att enas om hur kvinnodominerade avtalsområden skulle kunna få mer.

Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på EIO, beklagar misslyckandet med samordningen inom LO.

– Det har varit reallöneförbättringar i väldigt många år. Vi har gjort en medlemsundersökning och det är slående hur många det är som pekar på kostnadsfrågan och att utrymmet är litet för fortsatta löneökningar. Branschen är numera konkurrensutsatt på ett helt annat sätt än tidigare och det fortsatt viktigt att vi följer de kostnadsökningar som sker inom internationellt konkurrensutsatt industri , säger hon, och fortsätter:

– Elektrikerförbundet och tjänstemannafacken som EIO tecknar kollektivavtal med har i tidigare avtalsrörelse hittills när det kommit till avslut ställt sig bakom att det är industrin som bör normera. Jag utgår från att våra motparter känner sitt ansvar och kommer att ha den inställningen även fortsättningsvis.

Också Svenska Elektrikerförbundet beklagar den uteblivna samordningen men Urban Pettersson på SEF hyllar ändå LO:s avtalssekreterare för försöken att nå en kompromiss.

– Vi ställde upp på det kompromissförslaget som LO tagit fram. En samordning hade skapat goda förutsättningar för en starkare avtalsrörelse och för låglönesatsningar, säger Urban Pettersson, förhandlingschef för Elektrikerna.

Han tillägger att det trots dagens besked fortfarande finns möjligheter till samordning.

– Elektrikerna tillsammans med andra förbund kommer att samarbeta för att hitta styrka och driva fram avtalskraven för att nå de bästa resultaten för våra medlemmar. Samarbetet inom 6F är självklart men vi kommer naturligtvis att vara öppna för samarbete även med andra förbund, avslutar Urban Pettersson.

6F är ett samarbete mellan fackförbund inom LO: Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko.