Logga in

Installationer i Försvarets anläggning

Publicerad
5 okt 2015, 07:04

Elteknikföretaget ELIAS Syd fick en annorlunda beställning av Skanska i mars förra året. Med kort varsel fick blekingeföretaget uppdraget att svara för underentreprenaderna inom el, vent, styr och vs vid uppförandet av nya flygledartornet på Kallinge flygflottilj. Nu står tornet färdigt och projektledaren Mats Nilsson på ELIAS kan andas ut.

– Det här har varit ett riktigt höjdarjobb för oss, på många sätt, konstaterar han.

I mitten av mars förra året fick Mats Nilsson på ELIAS Syd AB i Ronneby besked om att Blekingeföretaget fått uppdraget att svara för teknikinstallationerna i det nya flygledartorn som skulle byggas vid Kallinge Flygflottilj. Då var det bara ett par veckor kvar till byggstarten den 4 maj, så projektet fick en riktig rivstart.

– Vi fick snabbt rycka ut för att dra om en massa kablar som låg i vägen för arbetena med grundläggningen av tornet, minns Mats. Till semestern var bottenplattan klar och sedan vidtog glidgjutningen av tornet. Det var ett arbete som blev mer bekymmersamt än väntat. Den höga sommarvärmen 2014 gjorde att betongen brände ojämnt i inner- och ytterväggar, men så småningom kunde Skanska, som varit generalentreprenör för bygget, komma ikapp.

Överdelen av tornet byggdes klar på marken och lyftes upp på plats med hjälp av en stor lyftkran. Tornet är 35 meter högt och hela projektet har omfattat ungefär 1 000 kvadratmeter.

Elinstallationerna kom inte igång förrän i slutet av oktober, men dessförinnan hade ELIAS ett par man på plats för att finnas till hands under gjutningsarbetenas gång. De hade bland annat som uppgift att säkra kabelvägarna upp i tornet, efterhand som det växte i höjden.

ELIAS har haft sex elektriker i arbete på Kallinge och ytterligare några när det var som mest hektiskt. Förutom nyinstallationerna har de också haft i uppdrag att dra fram de stora mängder med ”hemliga” kablar som FMV behöver upp i tornet – kablar för de mer militära ändamålen, bland annat.

– Men det är inte bara elen vi har haft ansvar för i det här projektet. Vi har varit huvudentreprenör för el, rör, styr och ventilation, berättar Mats Nilsson. På elsidan har uppdraget handlat om kraft, belysning, fiber, tele, CCTV, passersystem samt brand- och utrymningslarm.

– Vi har haft JFK Ventilation som underentreprenörer på ventilation, Imtech för vs och Siemens när det gäller styrsystem och brandlarm, förklarar Mats, som själv varit ansvarig för att hålla ihop det hela.

– Det har fungerat väldigt bra med samordningen. Alla har dragit åt samma håll och löst de problem som uppstått längs vägen tillsammans. Mats Nilsson berättar att han haft en installationssamordnare till hjälp för att styra upp projektet.

Hela bygget har utförts med utgångspunkt från färdiga handlingar som uppdragsgivaren tillhandahållit. Ändå har det varit mycket att rätta till på projekteringssidan.

– Projekthandlingarna hade en förlaga från ett flygledningstorn som byggdes vid Såtenäs flygflottilj utanför Lidköping för några år sedan, så en del har fått justeras utifrån sådant som tillgång till ny teknik och ändrade krav från FMV:s sida. Mats Nilsson är glad över det goda samarbete som ELIAS utvecklat med FMV i det här projektet och som han hoppas ska komma företaget till del i framtida projekt.

Jan Martinsson har varit Skanskas produktionschef vid bygget. Han bekräftar att flygledningstornet varit ett väldigt speciellt bygge, men att det ändå flutit på bra.

Här är väldigt tekniktätt och på många ställen snålt om utrymmen. Det har också ställts väldigt höga krav på renhållningen – för att inte störa flygverksamheten. Alla har vi hjälpts åt med att städa efter oss.
Jan Martinsson


Mats Nilsson tillägger att de höga säkerhetskraven inom flottiljområdet också varit en utmaning. Leveranserna har hela tiden fått ske med föranmälda transporter, men de har ändå fungerat ganska smidigt.

– Här är höga krav på EMC-skydd, så vi har fått montera avledarlådor på allt inkommande kablage så att hela byggnaden är elektromagnetiskt avskuren från omgivningen. I vissa utrymmen finns spänningsavledande mattor och det är väldigt omfattande jordningskrav i det här projektet, liksom gott om separata kanalisationer för avskärmade ledningar.

– Och så har vi många brandavskiljande väggar som vi fått täta med Roxtec-genomföringar. Det har varit kämpigt ibland, särskilt när utrymmena varit trånga, tillägger ledande montören Mattias Svensson.

Den 12 maj var det slutbesiktning i projektet. Tack vare produktionschefen Jan Martinsson var den väl förberedd.

– Vårt arbete synades av flera gånger under projektets gång. Janne har gjort ett gediget jobb med att hålla ihop de kontrollerna, så slutbesiktningen kändes mer som ett formellt överlämnande, minns Mats Nilsson.

 

FAKTA

Projektet

• Omfattade torn och lokaler för flygledningen vid Kallinge flygflottilj, en av de få kvarvarande i landet.

• Tornet är glidformsgjutet i betong och totalt 35 meter högt.

• Förutom tornet omfattade projektet också teknik- och personalutrymmen i en byggnad vid tornets fot, liksom jourrum och möteslokaler.

• Totalt cirka 1 000 kvm byggnadsyta.

• Skanska har varit generalentreprenör, ELIAS Syd har ansvarat för teknikinstallationerna.

• ELIAS har haft JFK Ventilation som UE för ventilation, Imtech för vs-delen och Siemens som UE för styrinstallationerna.

ELIAS Syd

• Startades 2005 av Ingmar Eliasson.

• Har huvudkontor i Bräkne Hoby och filialer i Karlskrona, Karlshamn, Mörrum, Olofström, Ronneby och Växjö.

• Antalet anställda är 95 och inlånad personal används när så behövs.

• Omsatte förra året 98 milj kronor med en vinstmarginal på drygt 6 procent, då med 87 anställda.

• Leds av vd Andreas Eliasson, son till grundaren Ingmar Eliasson som alltjämt är vd för moderbolaget ELIAS Sweden AB.