Logga in

Han säljer elteknik till bönder i framkant

Publicerad
9 okt 2015, 12:57
| Uppdaterad
24 feb 2021

Ett litet men utåtriktat och kundvänligt företag. Så kan man beskriva Apptek i Östra Husby, ett av de fem företag som gick till final i EIO Guld. Det här företaget har byggt sin framgång på stark servicekänsla och öppenhet för ny teknik.

– Det är med service och teknik är något jag hämtat från mina tidigare erfarenheter av elinstallationer hos de alltmer tekniskt avancerade lantbrukarna här i trakten, berättar Andreas Clarberger, Appteks vd och ägare.

På Vikbolandet öster om Norrköping är det gott om stora välskötta lantbruk. Det handlar om gårdar med allt större inslag av avancerade automationslösningar, både i djurhållning och spannmålshantering. Solceller installeras på allt fler av de stora ladugårds- och magasinstaken och försäkringsvärdena på gårdarna stiger hela tiden.

Det här är en miljö som Andreas Clarberger, vd och ägare av EIO Guld-nominerade företaget Apptek vuxit upp i och det är här han fått sina insikter om hur viktigt det är med teknisk kompetens och välutvecklad serviceförmåga. De insikterna var avgörande när han startade sitt företag och de har hjälpt honom att utveckla verksamheten genom åren. Med tio anställda är Apptek inte något stort företag i branschen, men det är ett som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen på elteknikområdet.

– Vi har fortfarande många lantbruk som våra kunder. Genom åren har jag gått flera kurser i försäkringsbolagens regi, vilket lett till att vi ofta får uppdrag efter deras besiktningar av brand-och elsäkerhet ute på gårdarna. Ibland kan det bli riktigt stora, berättar Andreas Clarberger.

Andreas tycker att det har varit roligt att vara med på den resa som lantbrukarna i trakten gjort – en resa mot ständigt mer avancerad teknik. Det blir mer och mer el, mer och mer automation och numera också mer och mer diskussioner kring energiförbrukning och egen energiproduktion.

Solenergi röner ett allt större intresse här ute, så för ett år sedan satte vi solceller på det egna taket för att lära oss tekniken och skaffa oss ett bra referensobjekt. Sedan den 8 maj 2014 har vi på så vis producerat en del av den elenergi vi själva förbrukar. Vi har också ordnat ett par seminarier om solceller och solenergi för lantbrukare och andra intresserade.
Andreas Clarberger

Lantbrukarna är särskilt intressanta som målgrupp för Appteks säljaktiviteter på solelssidan, eftersom de dras med höga energikostnader samtidigt som de har tillgång till stora tak ute på gårdarna, förklarar Andreas.

Apptek samarbetar med Kraftpojkarna i Västerås. De arbetar, enligt Andreas Clarbergers mening, med lite smartare teknik än flera andra i den växande solelsbranschen.

– Kraftpojkarna erbjuder bland annat möjligheten att i realtid mäta elproduktionen i varje enskild panel istället för att, som vanligt är, du endast har tillgång till produktionsdata för hela slingan. Faller det skugga på en panel så är det därför bara den som går ner i verkningsgrad.

I våras var Apptek med på en näringslivsmässa i Norrköping. Där kunde Andreas Clarberger visa besökarna i företagets monter hur solelsproduktionen fungerade – via en app i mobiltelefonen.

– Alla på firman var med på mässan. Vi cirkulerade runt och var väldigt synliga, så Apptek fick god reklam samtidigt som personalen fick en handfast erfarenhet av hur man presenterar företaget.

Andreas Clarberger ser också stora möjligheter inom energiövervakning. Apptek installerar allt fler lösningar för detta och har en anläggning i det egna huset där energiförbrukningen hos belysningen kan följas på säkringsnivå.

– Vi har tillgång till realtidsdata och historisk statistik via Malte Winjes system E-Tactica. Systemet, som också varnar för överlaster, säljer Apptek som ett grundpaket med olika tilläggstjänster, ett upplägg som Andreas tror starkt på.

Det är viktigt att leva som man lär. Så när Andreas blev visad den lilla elbilen Twiny från Renault på en lunch hos den lokala bilhandlaren blev det ett bilköp på direkten.

– Eftersom jag talar mig så varm för solel var det köpet ganska självklart. Nu laddar jag bilen från solpanelerna på firman innan jag åker ut till mina kunder och pratar solelsproduktion, skrattar Andreas. Den lilla tvåsitsiga bilen går 5,6 mil på tre timmars laddning. Den räckvidden är tillräcklig för Vikbolandet.

Apptek har, trots sin ringa storlek, en bred verksamhet. Det mesta handlar om elservice i olika former – från vägguttaget i en kunds sommarstuga till stora jobb som rivningen av elanläggningen i det kärnkraftverk som aldrig färdigställdes vid Marviken – ett projekt som Elinstallatören berättade om förra året.

– Som jag berättade förut har vi mycket lantbruk, men också bagerier, konditorier, restauranger och campingplatser som kunder. En hel del fastighetsservice blir det också, liksom service inom mindre industri. På automationssidan erbjuder vi smarta hus-installationer och annan fastighetsautomation, men vi gör också automationslösningar för industrin.

Andreas berättar att företaget samarbetar med en mekanisk verkstad som gör maskiner för wellpappindustrin. Åt dem bygger, testar och installerar Apptek automationsskåp.

– Vi bygger i egen verkstad, testkör skåpen och plockar ner dem. Nästa leverans är till en maskin som ska installeras i England, så då får en eller ett par installatörer följa med dit för att driftsätta maskinen. Appteks skåp finns så här långt i England, Spanien, Finland och Polen, berättar Andreas Clarberger stolt.

– På servicesidan har vi också bensinbolaget Q-Star som kund. En av våra anställda fyller sin tid med att åka runt i Östergötland och Sörmland och serva deras 400 automatstationer. Det är mestadels ”glesbygdsstationer”, så det är ett uppdrag som passar vår lantliga profil, skrattar Andreas. Den lantliga framtoningen innebär att Apptek ska uppfattas som lantligt och pålitligt, menar han.

När det gäller företagets framtoning är en annan av Andreas Clarbergers käpphästar att Apptek ska upplevas som ett kundvänligt företag. Varje år ordnar företaget ett kundevent där Apptek tackar för det år som varit. Det bjuds på julbord för alla aktiva kunder och all personal, men först hålls en liten mässa där Apptek berättar vad företaget åstadkommit under året och vad företaget skulle vilja göra därutöver – åt kunderna.

– Vi inviterar ibland externa föreläsare att tala om olika teknikområden och bjuder på underhållning och överraskningar. Ett garanterat inslag är det årliga framträdandet av ”Apptek-kören”, ett inslag som präglas lika mycket av seriös sångutövning som av den där extra glimten i ögat.

Som enda elföretag i Sverige är Apptek också med i ”Ett kundvänligare Sverige”. Det är en organisation som certifierar kundvänliga företag och där det är många större företag som är medlemmar.

– Inom ramen för det medlemskapet har vi fått ta del av många intressanta och inspirerande diskussioner kring vad som kan göras för att bli uppfattad som kundvänlig, säger Andreas Clarberger.

– Våra medarbetade spelar förstås en nyckelroll när det gäller kundernas uppfattning om oss, framhåller Andreas.

– De är en viktig del av företaget och dess utveckling. Var och en har sina specialområden som han eller hon ansvarar extra för – områden som definieras utifrån vars och ens kompetens och intresse.

Ett annat exempel på Appteks mer utåtriktade arbete är den lokala säkerhetsmässa som företaget i våras var med och anordnade i Norrköping.

– Vi är nio företag med säkerhetsanknytning som bildat ett nätverk, en så kallad Business Network Intelligence-grupp. Varje fredag träffas vi och diskuterar hur vi gemensamt ska kunna marknadsföra säkerhetslösningar till våra kunder. Idén om en mässa kom från Dina Försäkringar som är med i gruppen och den ledde till att vi i slutet av mars höll en mässa gemensamt här på Apptek. Där berättade vi om allt från elsäkerhet och passerskydd till brandlarm, väktare och försäkringar, berättar Andreas. Trots jättedåligt väder drog mässan många besökare.

FAKTA

Apptek Teknikapplikationer AB

• Startades 2003 av Andreas Clarberger.

• Huvudkontor i Östra Husby på Vetlanda, ny etablering på gång i Norrköping.

• Har tiotalet anställda.

• Omsatte drygt 8 miljoner kronor räkenskapsåret september 2013 – augusti 2014.

• Vinstmarginalen samma period var knappt 3 procent.

FAKTA

Unga men väletablerade på den lokala elteknikmarknaden

Det var 2003 som Andreas Clarberger startade Apptek. Han hade då varit elektriker i åtta år på en mindre elinstallationsfirma på Vikbolandet.

– Jag såg inga utvecklingsmöjligheter i det företaget men hade huvudet fullt av idéer som jag ville förverkliga, så jag bestämde mig för att öppna eget. Andreas berättar att han efter en installation av ett smart hus ville fortsätta att arbeta med den typen av installationer.

– El, teknik och styr var de tre områden jag ville fokusera på, och så hade jag många tankar om hur serviceverksamhet borde bedrivas. De hade jag fått från många uppdrag hos lantbrukskunder, som alltid har väldigt höga krav på service och inställelsetider.

Det första halvåret klarade Andreas alla uppdragen på egen hand, men sedan började han ta hjälp av en kollega – på timbasis. Timanställningen blev halvtid och fortsatte att öka i långsam men stadig takt. För två år sedan gjorde Apptek ett litet ryck och flera nya medarbetare rekryterades på en gång. Sedan dess har styrkan ökat med en montör om året.

Efter 10 år hade Apptek, som Andreas Clarberger döpte sitt företag till, ett tiotal anställda och lika många miljoner i omsättning. På den nivån har personalstyrkan landat, men när Elinstallatören är på besök söker Apptek ytterligare en medarbetare.

De första åren höll företaget till hemma på Andreas Clarbergers föräldragård. Sedan flyttades verksamheten till en lokal i Norrköping, men den satsningen gav inte riktigt önskat resultat. För åtta år sedan började företaget bygga automationsskåp så lokalbehovet ökade. Då flyttade Apptek ut till Östra Husby.

– Där fick vi en identitet och en adress som kunderna kunde relatera till, vi var inte alls så anonyma som vi varit i Norrköping. När vi växte ur lokalerna än en gång hittade vi de nuvarande lokalerna – jag köpte ett utgånget hus i centrum av Östra Husby och vi satte igång att renovera det.

Idag har Apptekhuset i Östra Husby Handelsbanken som hyresgäst. Det ligger ”mitt i smeten” – och passeras av alla samhällets invånare när de är på väg till ICA, dagiset eller vårdcentralen. Andreas Clarberger har sett till att exteriören av det gamla spannmålsmagasinet behållits, men numera kröns den av en solcellsanläggning på taket.

– Vi fick massor av gratis-PR när huset invigdes den 4 juni 2012. Handelsbankens kontor var bankens första nya ”mötesplats” på landsbygden så de hade tagit hit landshövding Elisabeth Nilsson för att inviga det. Eventet fick stor bevakning i lokala medier, konstaterar en nöjd Andreas Clarberger.