Logga in

”Gjorde ont i elektrikersjälen att se hur illa det var byggt”

Publicerad
27 okt 2015, 09:08
| Uppdaterad
24 feb 2021

Som en av Sveriges allra största mässarrangörer är Svenska Mässan i Göteborg oerhört beroende av ett effektivt och fungerande elnät. Elsäkerheten står högt på agendan när en ny mässa ska byggas upp. Den som ser till att allt fungerar är mässans elsamordnare. Den rollen har Christer Djerf på Oveko Elkonsult haft ända sedan den här funktionen inrättades.

Bokmässan i Göteborg är över för i år. Runt 100 000 besökare kom för att se vad mer än 800 utställare hade att erbjuda. Bok & Bibliotek, som mässan egentligen heter, arrangeras varje år av Svenska Mässan. Det är Nordens i särklass största kulturevenemang. Härifrån direktsänds debatter, framträdanden och diverse arrangemang i flera olika TV-kanaler och här spelar modern elteknik och belysning en allt större roll. Så det är inte undra på att ansvaret ligger tungt på Christer Djerfs axlar. Christer är anställd av Oveko Elkonsult och fungerar som elsamordnare på Svenska Mässan.

– Det är klart att det är ansvarsfullt, men framför allt är det här ett väldigt roligt och variationsrikt arbete, förklarar Christer. Han har haft det här jobbet ända sedan det inrättades 2011 så numera har han rätt god koll på vad som krävs i elväg när olika mässor ska gå av stapeln.

– Mitt ansvarsområde omfattar inte bara mässorna utan all el i Svenska Mässans fastigheter. Det handlar om två olika fastigheter om totalt 185 000 kvadratmeter lokalyta – Gothia Towers tre hotellbyggnader och Svenska Mässans mässhallar och kontorshotell.

Christer berättar att fastighetsbildningen är komplicerad – den är tredimensionell eftersom mässans och hotellens lokaler delvis går in i varandra.

– Så långt möjligt försöker vi särskilja de olika tekniska systemen så att de följer fastighetsgränserna, men det är inte alltid det är möjligt.

Som elsamordnare har Christer i uppdrag att ge stöd åt Svenska Mässans elanläggningsansvarige, det vill säga fastighetschefen. Under honom finns fyra eldriftsansvariga för olika delar av verksamheten, som ny- och ombyggnadsprojekt, löpande fastighetsunderhåll och annat. Utförandet av behöriga elarbeten sköter Midroc som ständigt har minst ett par montörer på plats i mässans fastighetsavdelning.

– Min roll är att ge stöd när det kommer till daglig problemlösning och göra utredningar kring inträffade elavbrott, med förslag till åtgärder för att undvika dem eller minska effekterna av dem i framtiden. Jag gör också underhållsplaner för elanläggningen och driver utvecklingsprojekt på elsidan. Ett sådant aktuellt projekt är att inrätta laddstationer för elbilar i hotellets säkerhetsgarage.

Christer Djerf berättar att de första laddstationerna installerades förra året, enligt de specifikationer som gällde då.

– Det var enfasuttag på 16 A som redan nu är för klena. Nu installerar vi en trefas 250 A strömskena som ska mata laddstationerna efter hand som vi bygger ut dem, bland annat enligt ett avtal med Tesla om att inrätta en så kallad Tesla Destination Charging station.

Ett ständigt pågående projekt som Christer Djerf leder är att se över belysningen i Svenska Mässans lokaler. Ljuskällor och armaturer byts ut i den takt som underhållsbehovet påkallar det. Nu är det förstås LED som gäller i det sammanhanget.

– Vi väger naturligtvis in energiaspekten när vi byter, men det är inte bara den som vi tar hänsyn till. I en så här jättestor anläggning med väldigt högt i tak på många håll är underhållskostnaderna en annan viktig faktor, säger Christer Djerf.

Och så elsäkerheten, förstås. Den står alltid högt på agendan i en så publik miljö som den här. Vi utbildar hela tiden personalen i elsäkerhetsfrågor – senast var det säkerhetsavdelningen som fick lära sig hur de kan bidra till elsäkerheten genom att hålla ögonen öppna när de går runt i lokalerna.
Christer Djerf

Arbetet med att säkerställa att alla utställare på de olika mässorna får tillgång till all el de behöver är en av de viktigaste uppgifterna för Christer Djerf. Hans viktigaste resurs i det här sammanhanget är Tobias Almqvist. Tobias är ledande montör och produktions- och beredningsansvarig hos Midroc för arbetena på mässan.

– Tobias och hans montörer arbetar under en väldigt snäv tidplan. De får underlag från den ansvarige för den aktuella mässan och har ofta inte mer än en vecka på sig att rigga elen till nästa mässa. Alla elanslutningar till montrarna måste göras innan det läggs mattor eller byggs golv i montrarna och de måste göras på ett sådant sätt att uttagslådorna är åtkomliga också under mässan – ifall någon jordfelsbrytare skulle lösa ut. Christer berättar att det hela är ungefär som vilket bygge som helst, men den viktiga skillnaden att efter mässan måste allting rivas – och det snabbt.

– Vi brukar ha från söndag kväll till tisdag på oss att få väck alla installationer innan nästa mässa ska byggas, berättar Tobias Almqvist. Han börjar få viss rutin på det här nu, efter sex år med det här jobbet.

Christer Djerf framhåller att avvägningarna mellan elsäkerhetskrav och vikten av en god relation med mässans kunder – utställare och besökare – är en av de faktorer som gör uppdraget som elsamordnare riktigt spännande och utmanande. Här handlar mycket om att hitta vettiga avvägningar mellan det ena och det andra.

Vi som arbetar med elen måste hela tiden fråga oss: Hur kan vi bäst hjälpa utställarna att lösa sina behov på ett elsäkert sätt, utan att upplevas som ”elpoliser” eller paragrafryttare. För även om det är avsnitt 711 i Elsäkerhetsreglerna som styr rent övergripande så måste du vara beredd att hitta kompromisser ibland.
Christer Djerf

Christer förklarar med ett exempel:

– Egentligen får inga armaturer sitta lägre än 2,5 meter över golvet, men det funkar ju inte på båtmässan, där utställarna vill kunna belysa skroven på båtarna. Eller på bokmässan där du ofta ser en mysig läshörna med en fåtölj och en golvlampa i montern.

En viktig del av Christers arbete är att arbeta med kunskapsöverföring till utställarna. Inför varje mässa gör han en elsäkerhetsbesiktning av utställarnas montrar och diskuterar då eventuella problem med monterns personal eller med dem som byggt montern.

– Jag förklarar hur saker och ting kan göras bättre till nästa mässa – givet att det inte rör sig om akut farliga installationer. Folk har förståelse för det här med elsäkerhet så det är sällan någon som protesterar eller sätter sig på tvären.

Det är inte så konstigt att Christer Djerf uppfattas som en auktoritet när det gäller eltekniska frågor och elsäkerhet. Han har en gedigen bakgrund.

– Först läste jag fyraårig el- och teleteknisk linje på 80-talet och sedan arbetade jag som industrielektriker och nätverkstekniker i många år innan jag läste in allmän behörighet i Borås. Efter några år som elinstallatör i egen firma blev jag elansvarig på Asko Cylinda i Jung och senare på Volvo Buss i Borås, berättar Christer.

Sedan blev det en elkraftsteknisk påbyggnadskurs på Högskolan Väst i Trollhättan innan Christer kom till Oveko 2011 och fick uppdraget att bli elsamordnare på Svenska Mässan.

– Jag har haft stor nytta av allt jag lärt mig genom åren och av att ha utbildning och erfarenhet både från el- och telesidan. Det är mycket IT i Svenska Mässans lokaler så det vill till att du kan tala med IT-folket på deras eget språk, menar Christer.

Uppdraget som elsamordnare upptar 50-75 procent av Christer Djerfs tid – resten ägnar han åt andra uppgifter på Oveko.

– Det blir en hel del entreprenadbesiktningar och lite projektledning i olika elprojekt. Just nu arbetar jag med ombyggnationen av ett ställverk hos Chalmers Fastigheter. Det gör att jag har ett väldigt varierat arbete, som om inte uppdraget på Svenska Mässan var omväxlande nog…

FAKTA

Christer Djerf

Ålder: 48 år.
Familj: Sambo och två barn plus två bonusbarn.
Bor: I bostadsrätt i Västra Frölunda – sommartid på lantställe i Öra, två mil söder om Falköping, känt för att kyrkan figurerar i Änglagårds-filmerna.
Fritidsintressen: Fixa med lantstället, fiska från roddbåten i sjön där.
Senast lästa bok: Läser väldigt mycket, gärna krigshistorisk litteratur. Senast om Sveriges beredskap under andra världskriget. Tankeväckande, mot bakgrund av dagens politiska situation.
Senaste film på bio: Går nästan aldrig på bio. Var nog en James Bond-film senast.

 

En dag på jobbet

06.00 Stiger upp och fixar frukost.
07.30 Stämplar in på jobbet. Börjar med kaffe och ett snack med fastighetsavdelningen, som alltid har en man som har jour under natten, om eventuella problem och observationer sedan föregående dag .
08.30 Tar en runda i källaren, pratar med Midroc om dagens jobb.
09.00 Frukost med fastighetsgänget.
09.15 Projektmöten, arbete med energiutredningar, problemlösningar och annat fram till lunch.
12.00 Lunch en halv timme. Tar kort lunch för att kunna gå hem lite tidigare.
12.30 Fortsatt arbete som på förmiddagen. Om en mässa ska starta blir det elsäkerhetskontroller på mässgolvet.
16.30 Åker hem till Västra Frölunda

Kunde ha slutat illa

På TUR-Mässan 2012 skulle Kroatien vara med i en stor monter i B-hallen. Christer kollade montern dagen innan mässan skulle öppna. Där fanns två stora ljusväggar på vardera 100 kvadratmeter, med lysrör inuti. Lysrören var anslutna med sockerbitar istället för riktiga lysrörsfästen och vanlig enkelledare som lindats kring glimtändarna.

– Jag sa förstås till monterbyggarna att göra om anslutningarna så att de blev elsäkra – och det lovade de att göra. Men morgonen därpå, när mässan skulle öppna, var ingenting gjort åt saken. Då insåg jag att jag inte kunde beordra utställaren att släcka väggarna helt – det hade sabbat hela montern, berättar Christer.

Så eftersom väggarna var skyddade av jordfelsbrytare och jordade i höljet, och lysrören satt bakom en skyddande vägg av plexiglas så fick det hela passera med en order om att väggen inte fick lämnas obevakad.

– Sedan fick utställaren lova att ha en bättre lösning till nästa mässa och vi på elsidan höll ett extra öga på den där montern under mässans gång. Vi ställde ut extra brandsläckare i montern också, för säkerhets skull.

– Fast visst gjorde det ont i elektrikersjälen att se hur illa det var byggt!