Byggmarknaden växer i två nordiska länder

Publicerad 12 okt 2015, 11:28

Danmark och Norge spås få negativ byggkonjunktur i år. Men i Finland och Sverige går det bättre.

Det är de västliga grannarna som är sorgebarn för den nordiska byggkonjukturen enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport för Norden.

I Sverige har vi redan rapporterat om en växande volym och även Finland går framåt på grund av både ökat lokalbyggande och nyproduktion av flerbostadshus. För Finlands del är det en vändpunkt eftersom byggmarknaden gått kräftgång i flera år.

Husbyggnadsinvesteringarna minskar i både Danmark och Norge. I Danmark väntas de minska relativt kraftigt medan nedgången i Norge troligen bara är marginell.

Nedgången i Danmark rör främst lokalbyggandet, däremot är prognosen ljusare för bostadsbyggandet som återhämtat sig efter de senaste årens kris på fastighetsmarknaden. Mycket tyder på att byggandet i Norge utvecklas försiktigt och att tillväxten där blir svagare än i resten av Norden på ett par års sikt.