Behörighetsreformen får pengar i höstbudgeten

Publicerad 21 sep 2015, 15:28

Behörighetssystemet som utretts ska reformeras av Elsäkerhetsverket som får extra anslag om totalt 17 miljoner kronor fram till 2019. Pengarna tas från höjd elsäkerhetsavgift.

Nästa år höjs Elsäkerhetsverkets anslag med 6 miljoner kronor och fram till 2019 skjuts totalt 11 miljoner kronor till för att verket ska genomföra behörighetsreformen.

Förslaget som ingår i höstsbudgeten som presenterades idag ska finansieras med höjd elsäkerhetsavgift. Avgiften som inte justerats på 20 år är för närvarande 6 kronor per elabonnemang och år och tas ut av eldistributionsföretagen.

– Det är en väldigt positiv signal för oss och hela elsektorn att regeringen är beredda att avsätta resurser för genomförandet av en reformerad behörighet, det säger Elisabet Falemo, Generaldirektör för Elsäkerhetsverket.

Förslaget, som alltså ingår i regeringens höstbudget, ska beslutas av riksdagen.