“Vår kassa kan moderbolaget inte röra”

Publicerad 11 aug 2015, 11:27

Verksamheten i Imtech Nordic påverkas inte i nuläget av att det nederländska moderbolaget ställt in betalningarna.

– Vi är en självförsörjande del, säger Imtech Nordics informations- och marknadschef Thomas Rebermark.

– Det är fortfarande så att vi är en självförsörjande del med en egen kassa som man från moderbolagets håll inte har några legala möjligheter att åberopa. Ur ett operationellt perspektiv så går vi fortfarande orörda ur det som händer i andra delar av koncernen, det säger Thomas Rebermark, informations- och marknadschef på Imtech Nordic.

Men ni är en tillgång i ett bolag som ställt in betalningarna och troligen kommer gå i konkurs. Vad betyder det för er?

– Moderbolaget värderar oss högt då vi är den mest lönsamma delen av koncernen, men vad man vill göra med den tillgången är inget som jag kan kommentera i nuläget. Det pågår intensiva diskussioner om hur man ta sig ur den här situationen. Men i ett operativt perspektiv så påverkar som händer i Tyskland och Holland inte oss här på Imtech Nordic. Vi levererar våra projekt, betalar våra fakturor och fortsätter med business as usual trots det som händer i andra delar av koncernen.

Sista ordet är knappast sagt än, vad händer härnäst?

– Det är naturligvis en jobbig situation som koncernen måste jobbar för att ta sig så det blir en stabil tillvaro för alla berörda.

I ett pressmeddelande som moderbolaget skickade ut under gårdagen kunde man läsa att försök gjordes för att rädda så stora delar av gruppen som möjligt. Men idag skriver Imtech Nordic att Imtech i Spanien, Storbritannien och Nederländerna och Tyskland under lång tid lidit av bristande lönsamhet.

Vad finns det kvar av gruppen att rädda?

– Det får jag av legala skäl inte uttala mig om.

Imtech Nordic sysselsätter 4 000 personer i Sverige och har ytterligare 1 400 anställda i Finland och Norge. Enligt Thomas Rebermark påverkas dessa inte i nuläget av moderbolagets betalningsinställelse.