Imtech Nordic skilt från moderbolaget

Publicerad 13 aug 2015, 18:58

Idag gick Royal Imtech N.V. i konkurs. Omedelbart efter att konkursen slagits fast såldes Imtech Nordic och Imtech Marine, den senare till sina köpare men för Imtech Nordic är affären ännu inte helt klar.

Idag torsdag 13 augusti övergick Royal Imtechs betalningsinställelse i konkurs. Förvaltarna Paul Peters och Jeroen Princen omvandlades av distriktsdomstolen i Rotterdam till konkursförvaltare. Omedelbart efter att konkursen offentliggjorts såldes Imtech Nordic och Imtech Marine.

Vem som ska köpa Imtech Nordic är inte helt klart. Därför har divisionen Nordic placerats i en egen juridisk entitet skild från det tidigare moderbolaget Royal Imtech N.V. Syftet, enligt ett pressmeddelande är att skapa stabilitet för Imtech Nordic inför övertagandet av en ny långsiktig ägare.

Försäljningsprocessen för Imtech Nordic ska enligt pressmeddelandet vara långt gången och de tilltänkta köparna är ”nordiska institutioner”. Ytterligare information förväntas tillkännages inom en snar framtid.

Verksamheten i Sverige har 4 000 anställda, varav knappt hälften inom elteknik. Ytterligare 1 400 anställda finns i divisionens verksamhet i Norge och Finland. Alla anställda ska vara opåverkade av situationen. Alla rättigheter, skyldigheter och åtaganden i avtal som bolaget har kommer fortsätta, det uppger Imtech Nordic.

Imtech Marine, som sysselsätter 1 900 personer, säljs till Pon Holdings och Parcom Capital. Marindivisionen har direkt överförts till de nya ägarna.

Vi tror, i omständigheternas ljus och med den brådska som krävs, att det här steget gynnar alla intressenter inklusive kunder, leverantörer och anställda i respektive Imtech-division, det säger Jeroen Princen, konkursförvaltare i Royal Imtech N.V. i ett pressmeddelande.