Omväxlande elektrikerjobb

Publicerad 28 jul 2015, 09:09 | Uppdaterad 24 feb 2021

På Åkers Sweden har det gjutits stål sedan 1500-talet. Idag är kraven på säkerhet och precision skyhöga – inte minst för de sju elektriker som arbetar här.

– Allt som går att kontrollera ska vi kontrollera, säger elektrikern Izudin Fejzic.

Det är varmt och dammet ligger som ett dis i luften. Som besökare inne i gjuteriet på Åkers Sweden måste vi ha på oss såväl hjälmar, skyddsglasögon och öronproppar som varselvästar och skor med stålhätta. Säkerheten har högsta prioritet och vi instrueras att hela tiden hålla oss till den uppmärkta gångbanan längs med väggarna. Åkers Sweden är ett av Sveriges äldsta aktiebolag och en av världens största tillverkare av valsar till stålindustrin. Kunderna finns över hela världen och de svenska kunderna är SSAB och Outokumpu. 

Stålindustrin har haft några tuffa år, med varsel och förtidspensioner. Nu har kurvorna vänt. Orderingången ökar igen. Här har elektrikern Izudin Fejzic jobbat i 16 år. Han kom till Sverige med sin familj från Bosnien 1992, där han arbetade elva år med el på fabrik.

Jag gillar jobbet för att det är omväxlande, och för att jag aldrig vet exakt vad som kommer att hända nästa dag. Det mest utmanande är att det ibland inte går att uppfylla produktionens önskemål och krav i tid.
Izudin Feizic


Åkers Sweden ligger
bland böljande åkrar i Åkers Styckebruk mitt i Sörmland. Redan på 1500-talet tillverkades det kanoner här. Nu är det andra cylindriska föremål som gäller, och kraven på kvalitet är högre än någonsin. Det gäller även elektrikernas arbete.

Klockan är åtta på morgonen och Izudin har redan klarat av dagens andra möte. Det första hölls klockan sju och var med underhållsavdelningen. Och halvtimmen senare var det dags för nästa möte, med produktionsenheten.

– Då går vi igenom vad som måste göras under dagen. Har något hänt under natten? Behöver något åtgärdas akut? Och vad ska i sådana fall prioriteras? förklarar han.

Idag arbetar ca 200 personer på fabriken, och ett stenkast bort, i den gamla bruksmiljön med hus från 1800-talet, finns huvudkontoret för Åkers Group, med ytterligare 15-20 personer.

Elavdelningen har hand om allt som har med el att göra på området och Izudin och de sex andra elektrikerna arbetar i skift. På eftermiddagarna är de alltid två på plats, en i gjuteriet och en i verkstaden, och på helger och sena kvällar har en av dem jour.

Gjuteriet, där vi befinner oss, är hjärtat av verksamheten. Långt borta, på andra sidan av lokalen, skymtar fyra stora elektriska smältugnar som smälter ner det skrot som levereras till lastkajen bakom dem. Skrotet består av järn och andra metaller, och efter smältningen kontrolleras kvaliteten och olika legeringar tillsätts för att stålet ska få rätt sammansättning.

En klocka börjar ringa, och lampor blinkar. En lucka baktill på en av ugnarna öppnas, smält metall forsar ut och rinner ner, så att det slår gnistor om det, i något som liknar en stor hink. Hinken, som kallas skänk, kommer åkande på en travers i taket. Izudin pekar upp mot den.

– Ibland måste vi vara där uppe på traversen och jobba, och då måste vi ha fallskydd, säger han.
Skänken körs iväg till en av centrifugalgjutningsmaskinerna där stålet hälls ner i ett jättelikt snurrande rör som kallas kokill. Vi känner värmen trots att vi står nästan 80 meter bort.

– Sedan kommer kokillen att lyftas upp och gå vidare till en kylningsprocess, förklarar Izudin.
Längre fram ligger en vals på golvet, täckt av ett sandhölje. Höljet hindrar valsen från att fastna i kokillen, och knackas som bäst bort av en robot.

– I nästa steg kommer den att köras till verkstaden och bearbetas helt slät, säger Izudin.

Produktionsflödet är noggrant uträknat och om en maskin slutar fungera är det mycket tid och pengar som går till spillo. Och det är här Izudin och hans kollegor – med sitt förebyggande arbete – kommer in.

Inne på kontoret visar Izudin upp en dator med en underhållslista för produktionen, vecka för vecka under hela året.

– Underhållslistan ligger till grund för veckoplaneringen och varje torsdag klockan 13 har vi ett möte där produktionen får godkänna den. Det är ju deras maskiner, och det är viktigt att vi inte stör dem, säger han.

Varje åtgärd har en uppskattad arbetstid. När Izudin ger sig ut på ett uppdrag stämplar han in i datorn, och när han är klar stämplar han ut och skriver en rapport om vad han gjort. På så sätt förs det statistik om hur lång tid olika moment tar.

– Underhållet är så väl planerat att andra företag kommer hit på studiebesök, säger Izudin.

Vårt besök är över, men Izudins arbetsdag har bara börjat. Innan han går hem ska han bland byta ett filter, göra förebyggande underhåll på maskiner och åtgärda några akuta fel som uppstått.

– Vid det förebyggande underhållet använder vi oss av checklistor.

Allt som går att kontrollera ska vi kontrollera. Och om vi hittar ett fel så hamnar det på åtgärdslistan, såvida det inte är akut såklart, säger han.

Kraven på säkerhet är skyhöga – vilket också märks i Izudins jobb. Förutom att följa säkerhetsföreskrifterna gäller det att alltid hålla ordning och reda.

– Vi städar hela tiden efter oss, inget jobb är klart förrän vi städat, säger han med ett brett leende.

FAKTA

Izudin Fejzic

Ålder: 53.
Familj: Hustru och en son.
Bor: Strängnäs.
Yrke: Elektriker på Åkers Sweden AB.

FAKTA

Åkers Sweden

Är en del av Åkers AB, och världens största tillverkare av valsar till järn- och stålindustrin.

Omsättning: Åkers AB: cirka 1,5 miljarder (2013). Åkers Sweden AB: cirka 330 miljoner (2013).

Produktion: All svensk produktion är samlas till Åkers Styckebruk, där även huvudkontoret för Åkers Group ligger. Men Åkers Group har även fabriker i USA, Kina, Frankrike, Slovenien och Belgien.