Installationsföretaget med god lönsamhet

Publicerad 21 jul 2015, 10:51 | Uppdaterad 24 feb 2021

En målmedveten satsning på nischkompetens har gjort Vadsbo Elektriska Teknik AB i Töreboda till ett av de mer lönsamma installationsföretagen i elteknikbranschen. Genom att kombinera spetskompetensen med verksamhet inom flera verksamhetsområden har företaget dessutom minskat sin känslighet för konjunktursvängningar.

– Idag är vi ett stabilt företag med stark framtidstro, säger företagets vd Stina Henriksson.

Genom att kombinera bredd och djup i verksamheten har Vadsbo Elektriska Teknik i Töreboda gått från att vara ett företag med lönsamhet i nivå med branschgenomsnittet till att bli ett av de mer lönsamma i elteknikbranschen.

Bredden har byggts upp genom att företaget skaffat sig fyra stadiga ben att stå på – automation, service, industritjänster och entreprenader. På djupet har Vadsbo Elektriska Teknik satsat på långsiktiga relationer med kunder som erbjuds en stark kompetens och ett gott renommé inom områden som ishallsautomation, lantbruksbyggnader, reningsverk och styr- och reglersystem för processindustri.

– Inom de här områdena är det särskilt viktigt att ha god koll på teknik, tid och kostnader, poängterar Stina Henriksson, vd i företaget sedan tre år tillbaka.

– Att ha fyra ben att luta sig emot är väldigt värdefullt när konjunkturen går ner inom en viss sektor. Det hjälper oss i dåliga tider, tillägger hon.

Över tiden svarar de fyra verksamhetsområdena för ungefär en fjärdedel vardera av företagets omsättning, men andelarna varierar med konjunkturen.

– De senaste åren har det varit ganska lugnt inom entreprenad och automation så då har vi gasat på inom industri och service, säger Stina och tillägger att entreprenadsidan nu ser ut att vara på väg uppåt. Vadsbo Elektriska Teknik har just nu bland annat flera stora uppdrag på bostadssidan. I Örebro installerar företaget i 60 lägenheter som NCC bygger och i Karlsborg deltar det i ombyggnationen av ett befälshus till lyxbetonade lägenheter, till exempel.

– Vi är visserligen ett lokalt företag med hjärtat mellan Vänern och Vättern, men vi finns över hela Sverige, berättar Stina Henriksson. Företaget har ett gäng montörer som gärna ligger ute en vecka i taget på jobb. Dessa ”elrallare” är uppskattade av många byggföretag eftersom de gärna jobbar långa dagspass när de ändå är hemifrån.

– Det är ett upplägg som både vi och uppdragsgivaren tjänar på.

Nischtänkandet, å andra sidan, har gett lite guldkant åt företagets bokslut på senare år. Det är genom att samarbeta med ledande företag i olika branscher som Vadsbo Elektriska Teknik tagit så stora marknadsandelar på sina specialområden. Stina Henriksson nämner Scan Ice när det gäller energieffektiva system för ishallar och byggföretaget Novab i fråga om moderna lantbruksbyggnader och ridanläggningar, som exempel.

– Vi har gjort automationslösningar för ett stort antal ishallar och bandybanor och gjort många avancerade installationer i moderna lantbruksbyggnader runtom i Sverige, berättar Stina.

– Och så har vi en egenutvecklad lösning för automation i processindustrin som vi är unika med.

Vadsbo Elektriska Teknik har satsat målmedvetet på att bygga upp hög kompetens inom sina verksamhetsområden. Det gäller inte minst inom automation, där företaget har en egen verkstad för att bygga automationsskåp och där företagets konstruktörer gjort sig kända för att kunna ta fram lösningar för speciella behov.

– De senaste åren har vi varit i den lyckliga sitsen att vår kompetens lett till att intressanta uppdrag flutit in mer eller mindre av sig själva. Det har verksamt bidragit till att vi idag har en god lönsamhet, med en vinstmarginal över 15 procent, säger Stina Henriksson. Det senaste bokslutsåret hade Vadsbo Elektriska Teknik en omsättning på drygt 1,7 miljoner kronor per anställd – en anmärkningsvärd siffra i elteknikbranschen.

Som jag ser det så är vårt goda ekonomiska resultat en god avspegling av företagets höga tekniska kompetens. Den upprätthåller vi genom att satsa starkt på att anställa duktiga ungdomar och låta dem utvecklas inom företaget.
Stina Henriksson

Stina kom in i företaget 1993 som vikarierande ekonomiassistent. Efter några år med vidareutbildningar på högskolan blev hon personalansvarig 2006 och 2011 erbjöds hon jobbet som vd i Vadsbo Elektriska. Personalfrågor, inte minst då kompetensutveckling, har sedan länge legat henne särskilt varmt om hjärtat.

– Jag trivs som vd eftersom jag gillar att bestämma, men det som verkligen sätter krydda på tillvaron är att arbeta för att våra anställda ska trivas och utvecklas i företaget, bekänner Stina. Stinas erfarenhet är att den främsta anledning till att anställda inte trivs i ett företag är att de får för få utmaningar i jobbet och alltför lite utveckling i sin yrkesroll.

– Därför håller jag själv i våra årliga medarbetarsamtal. Genom dem kan jag, tillsammans med den anställde, fånga upp behov av kompetensutveckling och synpunkter på hur saker och ting fungerar här i företaget.

Det är verkligen kul när någon säger till mig: ”Det här vill jag göra” och att se hur de yngre växer när vi hjälper dem att uppnå de personliga målen.

Medelåldern i företaget är förhållandevis låg. Det beror på att rekryteringen de senaste åren så gott som uteslutande baserat sig på att ta hand om duktiga praktikanter från elprogrammet på gymnasiet och erbjuda dem anställning i företaget.

– Vi är väldigt lyckligt lottade genom att vi har två gymnasieskolor i vårt område som arbetar enligt ETG-konceptet. Vi märker redan under praktiken att ETG-modellen verkligen höjer nivån på elevernas kunskaper och har inga problem med att anställa dem som förstaårsmontörer direkt. Sedan har vi ytterligare två gymnasier i vårt område som arbetar på traditionellt sätt så från dem anställer vi lärlingar, säger Stina Henriksson. Hon skyndar sig att tillägga:

– Så här långt har vi också fått in tre tjejer bland våra montörer och det är något som gör mig särskilt glad. De har tillfört en hel del till företaget och även om de inte är lika armstarka som killarna så är de väldigt flinka ute på installationsjobben.

Ett av Vadsbo Elektriska Tekniks mer prestigefyllda uppdrag är att företaget ser till att alla broar fungerar i Göta Kanals Västgötadel. Det är ett uppdrag som gjort företaget synligt i vida kretsar.

– Vi har varit med och installerat elsystem på de flesta broarna och har personal som ligger i beredskap under de sommarmånader då kanalen är öppen. En krånglande bro kan ju ställa till stora problem så det gäller verkligen att ha ordning på eltekniken.

Örjan Kjellqvist, platschef vid företagets kontor i Undenäs, har egna erfarenheter om hur det såg ut på E20 när bron vid Lyrestad inte gick att stänga för några år sedan.

– Ett handhavandefel ledde till att styrenheten i styrskåpet brann så bron gick inte att stänga. Det var på skärtorsdagen, en av de mest trafikerade dagarna på året, så goda råd var minst sagt dyra. Örjan var en av de första som ryckte ut till platsen, tillsammans med ett par andra montörer som i likhet med honom själv egentligen var lediga. Tillsammans lokaliserade vi felet och genom att låna en styrenhet från en mindre kritisk bro i Sjötorp fick vi bron i funktion igen, berättar Örjan.

Men operationen tog några timmar och under den tiden växte köerna av långtradare sig kilometerlånga. Personbilar kunde dessbättre ledas om på en alternativ väg förbi platsen.

– Jag tror det var många som såg oss som goda problemlösare den gången, när bron väl satts i funktion igen, skrattar Örjan.

FAKTA

Vadsbo Elektriska Teknik AB

• Företagets historia sträcker sig tillbaka till 70-talet, då det grundades av Rolf Persson och Karl-Erik Hansson.

• 1989-90 byggde företaget nya lokaler på Industrigatan i Töreboda och flyttade in där. Året därpå slutade Karl-Erik Hansson i firman.

• 1997 förvärvades Holméns Elektriska i Undenäs. I och med förvärvet fick Vadsbo Elektriska också kompetens inom larmsystem. Samma år blev Hans-Ove Johansson ensamägare i företaget. Han är företagets store tekniska innovatör och entreprenör.

• 2011 gick Vadsbo Elektriska in som delägare i företaget Elektrikerna i Västra Götaland AB. 2013 blev företaget ett helägt dotterbolag.

• Sedan i år profilerar sig Vadsbo Elektriska Teknik och dess dotterbolag som ett bolag, med 44 anställda vid fyra olika kontor: Töreboda, Skövde, Undenäs/Karlsborg och Skara.

• Omsättningen för Vadsbo Elektriska Teknik (inklusive Elektrikerna i Skaraborg) uppgick 2013 till drygt 55 miljoner kronor och antalet anställda till 43