God service ger styrka åt elcenter

Publicerad 29 jul 2015, 11:06 | Uppdaterad 24 feb 2021

Entreprenadkontrakt är inget som lockar Elcenter i Borås. Hos det här företaget är det servicejobb som står i fokus mest hela tiden. En uthållig förmåga att hålla tider och leva upp till det kunden blivit lovad har gjort att företaget haft en stabil utveckling sedan starten 1992.

– Vi har alltid varit noga med att våra kunder ska vara nöjda med oss. Det är något jag lärt mig sen barnsben, berättar företagets vd och huvudägare Jan-Åke Johansson.

Jan-Åke Johansson växte upp på en bensinstation som hans far drev. Där fick han tidigt rycka in och hjälpa till. Det här var på den tiden då bilarna tankades av mackens personal och då du också fick en smutsig vindruta rentvättad eller luft i ett illa pumpat däck om så behövdes. Utan att behöva be om det – om det var en sådan mack som Jan-Åke lärde sig servicemannaskap på.

– Det är ingen överdrift att jag fick servicekänsla i blodet under min uppväxt. Så när jag fick chansen att starta Elcenter 1992 bestämde jag mig för att god service var något som skulle genomsyra hela företaget. Vi var inte så många i början, men idag när vi har drygt 25 montörer håller vi fortfarande servicemannaskapet högt, säger Jan-Åke Johansson.

Med ”god service” menar Jan-Åke sådana saker som att alltid hålla de tider som kunden lovats – eller att ringa och säga ifrån om tiden inte kan hållas. Det handlar också om att hela tiden informera kunden om vad arbetet går ut på och att förklara hur eltekniken kommer att fungera. Och om att vara snyggt och propert klädd, köra en ren bil och städa efter sig när du lämnar arbetsplatsen för dagen. När jobbet är klart ska kunden snabbt få en korrekt faktura.

Att kunden är nöjd är viktigare än något annat för oss. En besviken kund kan vara en förlorad kund.
Jan-Åke Johansson


När Elrätt drogs igång
var Elcenter snabbt med på spåret. En aktivitet för att höja statusen inte bara på elektrikeryrket utan på hela elteknikbranschen var något som kändes helt rätt för Jan-Åke Johansson.

– Vi har i alla år satsat mycket på kompetensutveckling och på att lära oss nya teknikområden, så Elrätt är perfekt för oss. När vi är klara med ett jobb och fått betalt för det skickar vi ut någon av Elrätts broschyrer – vilken beror på vad för slags kund det är – och ett följebrev där vi förklarar för kunden att vi gärna hjälper till med sådant som broschyren kan inspirera till. ”Hoppas du var nöjd med vår insats – är det något annat vi kan göra för dig” är den fråga vi ställer. Oftast skickar vi med någon liten praktisk present samtidigt – en enkel grej som en flugsmällare, en isskrapa, en metrev eller en liten spänningsprovare.

– Ingenting märkvärdigt – men en positiv signal ändå. Och mycket uppskattat, berättar Jonas Axelsson, platschef på Elcenter i Borås. Jonas kom till företaget 1993 och är nu delägare i företaget. Han äger 5 och Jan-Åke Johansson 95 procent av aktierna.

Att på det här viset följa upp jobben med ett trevligt brev är en del av Elcenters marknadsföring. Annonsering i lokalpressen är en annan, liksom reklaminslag i TV4:s lokalkanal.

Men värdet, framför allt av TV-reklamen, är svårt att mäta. Vår viktigaste marknadsföringskanal är den samma som för många andra elinstallatörer – våra bilar. Alla företagets servicebilar, tjänstebilar och andra fordon är snyggt målade i företagets röda färg. Och alla har de Elcenter-loggan väl synlig.
Jan-Åke Johansson

– Vi har varit måna om att behålla samma färg och logga ända sedan starten. Färgen går också igen i vår klädsel och i all kommunikation från företaget, poängterar Jan-Åke Johansson. Han kan inte riktigt förstå företag som byter färger, logga eller till och med namn av och till.

– Sådant förvillar ju bara kunderna.

Begreppet ”service” rymmer för Elcenters del en hel del mer än bara underhåll och reparationer. Ombyggnationer och belysningskonverteringar är exempel på annat som företaget ofta anlitas för. Elcenter har ett antal kunder på industrisidan, bland fastighetsbolag och offentliga myndigheter. En och annan privatkund får också hjälp ibland, men det marknadssegmentet är inte så stort hos det här företaget.

– Vårt budskap till kunderna är att vi kan hjälpa dem med allt de behöver. Det vi inte kan fixa själva ordnar vi genom samarbetspartners i andra branscher. Gäller det snickerijobb så finns det – för ovanlighetens skull – en snickare anställd i företaget. Han används bland annat för att ordna akuta snickerijobb, berättar Jan-Åke.

– Det är väldigt uppskattat bland kunderna att vi kan ge dem totalservice och att vi kan göra det snabbt. Jonas Axelsson berättar att Elcenter dessutom har en jourtjänst som flera av kunderna på fastighetssidan utnyttjar.

– Den startade när AB Bostäder, det kommunala bostadsbolaget i Borås, gav oss i uppdrag att sköta elservicen hos dem. Bolaget har 7 000 bostäder och 400 lokaler runtom i Borås så här fanns verkligen behov av en jourtjänst.

Åtta av Elcenters montörer delar på jourtjänsten. Den är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året.

– Det fungerar jättebra, var och en i gruppen har jouren var åttonde vecka så det blir inte så betungande för den enskilde montören, förklarar Jonas.

Jan-Åke Johansson är mån om att alla ska trivas i företaget. Den främsta förutsättningen för det är att det råder ett öppet arbetsklimat på firman där alla blir sedda och där var och en kan göra sin röst hörd, menar han. Det är också viktigt att de anställda har koll på vad kamraterna arbetar med för tillfället.

– Varje måndagmorgon kvart i sju samlar vi alla anställda. Då berättar vi för varandra vad vi ska jobba med under veckan. Vi diskuterar arbetsbelastning och behov av förstärkning om så behövs. När vi drog igång de här mötena var det ganska tyst runt bordet, men idag har personalen lärt sig att ta ton och komma till tals. Jan-Åke menar att de här veckomötena lägger grunden för trivseln i företaget, men är också medveten om att det behövs mer.

För oss innebär det att varje anställd har ett eget skrivbord med dator på kontoret. Vid arbetsdagens slut kommer montörerna in för att skriva rapporter, fakturaunderlag och liknande. Saker som gör att var och en känner ett större ansvar för jobbet.
Jan-Åke Johansson

– Och så ordnar vi trevligheter för alla anställda ett par gånger om året, minst, tillägger Jonas Axelsson. Han berättar om en årlig skidvecka på våren, fisketur till Norge, fotbollsresor till London och annat trivsamt.

Ett strukturerat arbete med kompetensutveckling har starkt bidragit till att Elcenter genom åren kunnat bredda sin verksamhet till nya teknikområden som tele, data och säkerhet; industriautomation och KNX-installationer.

– Min dotter Andrea Mångs, som till vardags sköter ekonomi och administration, har ansvar för att kompetensen hos alla anställda mappas en gång om året. Hon uppdaterar vår kompetenskarta och gör utbildningsplaner där så behövs. Jan-Åke Johansson framhåller att företaget aldrig tvekat att skicka anställda på kurs – även när det saknats utbildningsmöjlighet på nära håll. Men han ser det som ett problem att många av EUU:s kurser får ställas in på grund av bristande intresse.

– I goda tider har företagen inte tid att skicka anställda på kurs och i dåliga tider har de inte råd. Det ställer till det för oss som är måna om kompetensutvecklingen – oavsett hur konjunkturen ser ut.

Sedan år 2000 är Elcenter också etablerat i Göteborg. Där finns fem av företagets anställda idag, men Jan-Åke Johansson ser stora möjligheter till en expansion i rikets andra stad.

– Vi har haft det lite trögt i starten. Det tar lång tid att bli känd och etablerad i en storstad som Göteborg, men sedan ett par, tre år har det börjat lossna. Just nu har vi flera man utlånade till Göteborgskontoret för att klara ett jättejobb på passersystemsidan i Kungälv. Det är ett jobb som kommer att pågå året ut. Björn Schritter, en av våra serviceledare i Göteborg, räknade hem det jobbet tillsammans med vår kalkylator Calle Wassholm här i Borås.

Etableringen i Göteborg gjorde att Elcenter kunde serva de befintliga kunder som också har verksamhet där – som fastighetsbolaget Harry Sjögren och SRU Intressenter, bolaget som bland annat driver hotell Avalon i Göteborg och Grand Hotell i Borås. Dessutom breddades förstås kundkretsen i och med att Elcenter öppnade filial i staden.

– Om jag ska sia om framtiden så tror jag att Elcenter har ungefär samma inriktning om tio år som idag. Kanske är vi då lika stora i Göteborg som vi är i Borås idag, hoppas Jan-Åke Johansson.

FAKTA

Elcenter Borås

• Företaget startades av Jan-Åke Johansson 1992. Jan-Åke kom från Borås Elektriska Affär, en av stadens två stora elinstallatörer på den tiden.

• Idag har Elcenter 20 anställda vi huvudkontoret i Borås och 5 vid Göteborgskontoret.

• Företagets kunder finns främst inom fastighet och industri, offentlig förvaltning, bland bostadsrättsföreningar och i någon mån på privatsidan.

• Rekrytering sker främst genom lärlingsanställning av tidigare APL-praktikanter från Viskastrandsgymnasiet och Borås Praktiska gymnasium.

• Omsättningen uppgick 2013 till 40 miljoner kronor. Antal anställda samma år var 21.

• Vinstmarginalen 2013 var god för elteknikbranschen – 13,6 procent.