Logga in

De arbetar 1365 meter ner i berget

Publicerad
9 jul 2015, 14:07
| Uppdaterad
24 feb 2021

När Goodtechs avdelning i Kiruna drog fram kraft och belysning till LKAB:s nya verkstäder nere på Kirunagruvans nya huvudnivå var det en blandad arbetsstyrka som utförde jobbet. Här på Goodtechs nordligaste kontor är nämligen 6 av 21 montörer kvinnor.

– Vi har medvetet gått in för att skapa en blandad personalstyrka här uppe. Det ger ju så många fördelar, framhåller platschefen Kent Asterlund.

För snart två år sedan startade LKAB brytningen av järnmalm på Kirunavaaragruvans nya huvudnivå 1 365 meter. Här, en dryg kilometer ner i berget, finns järnmalm att bryta i många år framöver. Det sammanlagda värdet av malmkroppen som kan brytas från nivån uppskattas till någonstans kring 400 miljarder kronor. I det perspektivet ter sig det statliga gruvföretagets investering på drygt 12 miljarder som väl använda pengar.

Nu har ytterligare en pusselbit i LKABs jättelika underjordiska bygge kommit på plats. Det är fyra stora verkstadshallar som byggts nere på huvudnivån – de gamla verkstäderna på 775 meters djup ligger för långt ifrån brytningsnivån så det behövde byggas nytt.

– Vi har sprängt bort 185 000 kubikmeter berg för att skapa 25 000 kvadratmeter verkstadsyta i fyra stora hallar, berättar Kjell Olovsson på LKAB. Kjell har varit projektchef för det här bygget men är nu sektionschef för lastningen i gruvan.

Projektet drogs igång 2010 när LKAB inledde en studie av ett projekt för nya verkstäder. Det egentliga arbetet med att spränga drogs igång 2012. Tillsammans med verkstäderna skapades också utrymmen för en ny matsal och andra personalutrymmen i den här delen av gruvan.

– Vi har 3-400 man som arbetar här nere på dagtid, så det är en stor restaurang som nu har öppnats, poängterar Kjell.

I de nya verkstäderna kan nu det mesta av underhåll och reparationen utföras på den mobila gruvutrustningen. Undantaget lok och vagnar som repareras i en särskild verkstad på samma nivå.

Projekteringen av de nya verkstäderna har gjorts med hjälp av 3D-modelleringar. Samordnade installationer har varit målet – så långt det har varit möjligt – och tidplanen för arbetena har varit detaljerad. Så när som på ett par månader hölls tidplanen, trots att det hela varit ett komplicerat projekt i stort format och med många logistiska utmaningar.

Uppdraget att installera allmänkraft och belysning gick till Goodtech. Totalt är det här ett projekt som omslutit drygt 25 miljoner kronor – inklusive alla ÄTor som uppstått under arbetets gång.

– Grundkontraktet var på 22 miljoner, men så fick vi till exempel ett tilläggsjobb med installationer i de verkstäder som byggts på 1070 meter. Det är verkstäder som ska göra underhåll och reparationer på laddfordon, säger platschefen Kent Asterlund.

Företagets Kirunaavdelning har som mest haft 23 montörer igång med projektet och 15-20 under en längre period. Totalt har Goodtech idag 25 anställda i Kiruna, varav 21 är montörer. Det kvinnliga inslaget i personalstyrkan är ovanligt stor – sannolikt det största i landet, procentuellt sett.

– Sex av våra montörer är kvinnor, berättar Kent. Han förklarar att Goodtech satsat på att blanda upp den traditionellt manliga arbetsstyrkan med kvinnor.

Det blir så mycket bättre dynamik i gruppen när båda könen är med och det finns många andra fördelar i mångfalden.
Kent Asterlund


Kent understryker dock
att företaget inte anställer kvinnor bara för att de är kvinnor utan för att de har så god kompetens. Det är något som han märkt också i verkstadsprojektet och som uppmärksammats av uppdragsgivaren.

– Vi är väldigt nöjda med hur Goodtech uppfört det här uppdraget, säger Kjell Olovsson. Han sticker inte under stol med att han anser att de kvinnliga montörerna lämnar ett snyggare jobb efter sig. Kabeldragningen – det handlar här bland annat om miltals med belysningskabel – är väldigt välgjord och överskådlig, nämner Kjell som ett exempel.

– Den här typen av kommentarer känner jag igen också från andra uppdragsgivare som vi har här i Kiruna, tillägger Kent Asterlund.

Goodtech har rekryterat flera av sina kvinnliga medarbetare från Hjalmar Lundbomsgymnasiet i Kiruna – en skola med ovanligt många tjejer bland dem som studerar elteknik.

– Men många av de här tjejerna väljer att börja jobba som elektriker hos LKAB, så vi har också fått leta personal i vidare kretsar. Några av Kent Asterlunds kvinnliga medarbetare kommer från Teknikutbildarna i Sundsvall.

Så är fallet med Sanne Kansa, som arbetat hos Goodtech i Kiruna sedan 2012. Hon och kollegan Eva Samskog är i full färd med att lägga sista handen vid installationerna i verkstäderna – när Elinstallatören kommer på besök är märkning av kablar och elapparater deras huvudsakliga arbetsuppgift. Eva har varit anställd ända sedan EIAB-tiden, eller närmare bestämt 2008.

– Det var lite småläskigt att arbeta här i början, berättar Sanne. När hon kom ner hit första gången fanns ingenting på plats. Sanne och hennes arbetskamrater fick börja med att reka för utsättning av kabelstegar – i en miljö med dålig belysning en kilometer ner.

Verkstadshallarna är femton meter höga, så det har blivit mycket arbete i sax- och bomliftar för Sanne, Eva och de andra. Efter ett drygt års arbete här nere har de blivit vana vid att hantera höja höjder. Och de tycker att det varit ett intressant och utmanande arbete.

– Visst har det varit lite tungt ibland med långa kablar, men då har vi haft våra manliga arbetskamrater till hjälp, förklarar Sanne. Hon berättar att andan varit väldigt god hos gänget som arbetat tillsammans här, under överinseende av den ledande montören Niclas Lindmark.

– Vi har arbetat långa skift, från kvart över sex till kvart i fem från måndag till torsdag, men sedan har vi haft fredagen ledigt. Det har varit en stor fördel, för även om vi slipper det dåliga vädret här nere i gruvan så får vi ju inte heller se solen alls så här års på vintern, säger Sanne.

FAKTA

LKAB drog i nödbromsen

De fallande priserna på järnmalm har slagit hårt mot LKAB. I början av december meddelade företaget att ett sparprogram på 700 miljoner kronor ska genomföras fram till slutet av 2016. 400 anställda sägs upp, leverantörsavtal förhandlas om och en del projekt senareläggs.

– För vår del är det än så länge ingen fara. Vi har en hel del jobb på pelletsverket KK3 just nu och andra uppdrag utanför gruvan, säger Kent Asterlund. Men visst har det uppstått ett vänteläge i gruvinvesteringarna, medger han, samtidigt som han konstaterar att alla kapacitetshöjande projekt i gruvan fortgår enligt plan. När priserna faller blir det ännu viktigare att öka produktionen.

– Som alltid när stora företag drar i handbromsen så innebär det att deras ”underhållsskuld” börjar växa, förklarar Kent vidare. Förr eller senare måste maskiner och annan utrustning ses över – det gäller bara för Goodtech att göra som andra leverantörer till LKAB – övervintra tills verksamheten dras igång på allvar igen.