Logga in

David kontrollerar elektriska prylar

Publicerad
23 jul 2015, 14:29
| Uppdaterad
24 feb 2021

Enligt lågspänningsdirektivet ska elektriska produkter vara CE-märkta innan de får säljas i Europa, men eftersom det är tillverkaren själv som ansvarar för CE-märkningen finns det ingen garanti för att produkterna är hundra procent säkra. Därför väljer många företag att låta en oberoende tredje part prova och certifiera sina produkter.

Elinstallatören har besökt ett av de laboratorier som utför sådana oberoende provningar.

En luftfuktighet lika hög som inne i en tropisk regnskog slås emot en när dörren öppnas till rummet där de elektriska produkterna vistas några dagar, innan de går igenom ett spänningsprov. I ett annat rum duschas sakerna genomblöta, för att eventuella brister i vattenskydd ska upptäckas. Några av de större rummen ser ut som tagna ur en science-fiction film. Golv, tak och väggar är täckta med blå koner gjorda av kolmaterial och skumplast som stänger ute all resonans. Där studeras produkternas egenskaper i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Mitt i Kista Science City – Stockholms motsvarighet till Silicon Valley – ligger ett av Interteks mest avancerade laboratorier. Här testas dagligen en mängd elektriska och elektroniska produkter från många olika företag för att se om de uppfyller krav på säkerhet innan de når ut till användarna. Bland annat verifierar Intertek tillverkarnas egen CE-märkning, samt utför provning och tredjepartscertifiering, av bland annat S-märket. S-märket är ett komplement till tillverkarnas egen CE-märkning och har blivit en europeisk symbol för säkerhet eftersom produkten garanterat har provats mot europeiska standarder.

Några av de faktorer som testas är produkternas elsäkerhet, brandskydd, mekaniska skaderisker och strålningsrisker. Om något fel upptäcks måste det åtgärdas av tillverkaren. Innan en produkt blir godkänd för en viss certifiering har Interteks ingenjörer och andra experter sett till att den gått igenom en lång provningsprocess baserad på olika internationella standarder beroende på var de ska säljas.

Enligt Anders Delsborn, certifieringsansvarig för Europa inom Intertek, är det mer regel än undantag att en produkt inte klarar ett eller flera av proven.

80 av 100 produkter klarar inte vår första runda av tester och måste ändras på någon punkt innan de uppfyller kraven för S-märket.
Anders Delsborn

Pär Iggström, enhetschef för elsäkerhetsinstallations- och industriprodukter på Intertek, förklarar att varje typ av produkt som ska ut på marknaden har sin egen omfattande standard som kräver både unik kompetens och ofta komplex utrustning att prova enligt.

– Exempelvis måste vi för just denna enkla rumstermostat gå igenom minst 28 paragrafer, med olika texter som specificerar grundkraven, säger David Evekull, provningsingenjör på Intertek.

Framför honom på testbordet ligger en tjock bunt papper med detaljerad beskrivning för hur testerna av termostaten ska utföras enligt den aktuella standarden.  Bredvid ligger den lilla termostaten som David är i färd med att testa. Han plockar fram ett standardiserat provfinger i stål och kontrollerar apparatens beröringsskydd.

– Jag provar för olika faror som kan uppstå, som exempelvis elchock, säger han.

För att säkerställa att produkten också klarar av maximalt angiven effekt och inte heller medför någon risk för brand gör David Evekull en uppkoppling av ett temperaturstegningsprov på termostaten.

Eftersom det är viktigt för en elektriker att kunna göra en säker anslutning och undvika elchock, kortslutning och brand monterar han termostatens anslutningar med alla typer av ledare som standarden föreskriver att den är avsedd för. Termostaten genomgår också ett spänningsprov för att säkerställa att inget är felkopplat och att isolationsavståndet är tillräckligt.

Utrustningen som utför proverna är ofta specialbyggd enligt standard. Dessutom är den kalibrerad och måste uppdateras kontinuerligt, något som kan vara både krångligt och kostsamt för en enskild tillverkare att upprätthålla själv, enligt Pär Iggström.

– De flesta företag, speciellt de små tillverkarna, har inte alltid den utrustning och expertis som är nödvändig för att genomföra alla tester. För att garantera produktsäkerheten anlitar de oss, säger han.

En annan orsak till varför så många företag väljer Interteks tjänster är att de själva vill fokusera på det de är bra på, det vill säga att tillverka nya produkter och lösningar.

– Provning av produktsäkerhet, EMC och prestanda kan de då överlämna till oss, säger Anders Delsborn.

FAKTA

Intertek

• Intertek finns närvarande i 110 länder.

• I Sverige har Intertek provningslaboratorier i Kista, Järfälla och Västerås.

• Interteks provningslaboratorium i Kista är ackrediterat av Swedac, ett statligt kontrollorgan som arbetar med att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och säkerhet som prioritering.

• Företaget har 360 anställda i Sverige och mer än 36 000 medarbetare världen över.

FAKTA

S-märkning

• S-märket är ett certifieringsbevis och komplement till tillverkarnas egen CE-märkning.

• S-märket har blivit en europeisk symbol för säkerhet som visar att en elektrisk eller elektronisk produkt har klarat en mängd olika tester på något av Interteks ackrediterade laboratorium. Produkterna provas mot europeiska produktstandarder. Några av sakerna som testas är en produkts elsäkerhet, brandskydd, mekaniska skaderisker och strålningsrisker.