Växande koncern köper Åkersberga Elektriska

Publicerad 23 jun 2015, 08:51

Åkersberga Elektriska AB med 18 anställda köps upp av E2N Elektriska AB som är en del av E3K-koncernen baserad i Danderyd. Alla anställda flyttar med och de båda bolagen går samman under nytt namn.

Installationsföretaget Åkersberga Elektriska AB omsatte 2014 19,4 miljoner kronor och hade 18 anställda. Nu blir bolaget en del av den växande E3K-koncernen.

Det är E3K-ägda E2N Elektriska AB som förvärvar Åkersberga Elektriska AB. Det nya bolag som bildas när personalen från Åkersberga Elektriska läggs till E2N Elektriska AB byter också namn till till E3K Elektriska AB. Tillsammans blir personalstyrkan cirka 50 personer och den beräknade omsättningen cirka 70 miljoner kronor. Förändringen sker per den 1 juli i år. Verksamheten för det nya bolaget blir även fortsättningsvis entreprenader och service inom el, tele och data.

– Vi har haft en efterfrågan som vi inte kunnat möta på elsidan och efter förvärvet blir vi en starkare och mer komplett partner, det säger Roger Blomqvist, vd för både E2N Elektriska AB och E3K Installation AB.

E3K-koncernen har sedan starten 2005 vuxit sig allt starkare inom totaltentreprenad. Roger Blomqvist har lång erfarenhet på området och redan 1992 jobbade han med Nynäshamns sjukhus som sitt första totalentreprenaduppdrag. E3K-koncernen, som består av ett holdingbolag och två dotterbolag, har genom tillskott av personal från före detta Browik, som idag ägs av Midroc Electro, blivit starka på styrsidan vid sidan av rör och ventilation.

– Ju fler totalentreprenaduppdrag vi får desto större blir efterfrågan på våra elinstallationstjänster. Därför behöver vi bli fler, och det är svårt att hitta personal idag.

Namnet E3K ska bära företagets identitet och vara en kulturskapande ledstjärna berättar Roger Blomqvist. Namnet har flera betydelser, bland annat står det för engagemang och för att verksamheten har tre ben i form av ventilation, rör samt styr- och övervakning. Namnet står också för kompetens, kreativitet och kommunikation.