Synlighet allt viktigare för det mindre företaget

Publicerad 23 jun 2015, 11:36 | Uppdaterad 24 feb 2021

Det är ett litet, men välsett företag, Amentus AB. Med fyra anställda en marginell företeelse på Malmös elinstallationsmarknad, men ändå nog så välkända i de egna stadsdelarna. Ett gott renommé bland fastighetsägarna kring Nobeltorget håller igång verksamheten, liksom ett gott sinne för marknadsföring.

– I höstas satsade vi på en stor annons i en innebandytidning som distribuerades i 90 000 exemplar. Det gav jobb direkt, berättar vd Anders Dornlöv.

När Anders Dornlöv och hans syster Marie Roos tog över familjeföretaget MEHAB 1999 var det hissmontage som var den dominerande verksamheten i företaget som – förutom hissar också var verksamt som elinstallatör. Bolaget, som då var nästan 20 år gammalt, hade en stark ställning på hissmarknaden i Malmö. Men att driva ett företag med 15-20 anställda låg inte riktigt i linje med hur Anders och hans syster såg på livet. År 2006 avyttrade de därför hissverksamheten och renodlade företaget inom el och passersystem.

– Vi bestämde oss för att fortsätta ge service på de hissar företaget redan installerat eller moderniserat – och så har jag fortfarande en hel del konsultuppdrag på hissidan, berättar Anders. Konsultuppdragen är så väl betalda att han finner det svårt att tacka nej till dem…

– Annars var meningen med att göra oss av med hissdelen att minska den egna arbetsbördan. Med det här draget blev det möjligt att gå ner på ”halvtid” och enbart arbeta åtta timmar om dagen, skrattar Anders. Fritiden är viktig för honom och hans syster, som idag sköter det mesta av administrationen i firman.

Företaget bytte namn till Amentus AB och fick en bra start som renodlat elföretag.

– Ett fastighetsbolag ville dra om elen i en större flerfamiljsfastighet och det var ett jobb som vi räknade hem. Jobbet blev en inkörsport till den sektor av marknaden som Amentus numera fokuserar mest på.

– Vi har flera kunder bland fastighets- och förvaltningsbolag i vår del av Malmö, liksom hos några bostadsrättsföreningar. Och så har vi en hel del privatkunder. Det blir allt fler i det marknadsläge som råder här i Malmö just nu, förklarar Anders Dornlöv.

Amentus har fyra anställda idag. Utöver Anders och Marie har företaget två montörer på lönelistan. De har båda arbetat i företaget sedan flera år tillbaka och får hjälp av Anders med skruvandet när det är mycket att göra.

Det händer också att vi lånar in personal från någon kollega i branschen. Genom medlemskapet i EIO har jag fått möjligheter att bygga ut mitt nätverk av kontakter i elteknikbranschen.
Anders Dornlöv


Anders är också en varm anhängare
av Elrätt. Han var kvick med att sätta Elrätt-loggan på de tre servicebilarna och han använder material från Elrätt-kampanjen i utskick till befintliga och möjliga kunder.

– Vi var ganska pushiga mot våra kunde redan innan Elrätt drog igång, men nu har vi fått material och argumentation som stödjer oss i försöken att få fastighetsägare och andra kunder att satsa på smartare ellösningar. Det finns mycket att göra i stadens fastighetsbestånd, inte minst när det gäller belysning inne och ute. Anders tar utbytet av kvicksilverlampor i utomhusarmaturer som ett gott exempel.

– Lamporna är lätta att ifrågasätta idag och många inser att de bör bytas ut. Det gäller bara att ha koll på när kunden har pengar över och då påminna om att vi kan fixa bättre belysningslösningar åt honom eller henne. Ofta handlar det förstås numera också om att byta ut befintliga ljuskällor och armaturer mot LED.

Men det är mycket mer än belysning som elinstallatören kan åtgärda i fastigheterna. Anders berättar om ett fall där en kund bad honom se över energiförbrukningen i företagets hus.

– De undrade om de inte betalade för mycket för elen så jag fick uppdraget att komma med förbättringsförslag. Jag hittade en hel del felaktigt dimensionerade säkringar och gott om dåliga och ibland också onödiga armaturer. På ett ställe var ett ventilationsaggregat kopplat till fel elmätare – det var inte hyresgästen som fick betala utan fastighetsägaren själv.

– Så där kan det ofta se ut, förklarar Anders Dornlöv. I det här fallet blev det flera omgångar med möten för att gå igenom förbättringar, och en bra intäkt till företaget eftersom Anders kunde debitera för den tid han lagt ned på rådgivningen.

Anders Dornlöv menar att också ett litet företag som Amentus kan leva ganska gott på mindre entreprenader och servicejobb med stora inslag av rådgivning. Genom att bli känd för ett starkt engagemang mot kunden öppnas möjligheten att ta hem uppdrag också när företaget inte ligger lägst i pris i en upphandling.

– Många av våra kunder vet att vi ställer upp för dem och att vi inte drar oss för att föreslå billigare och enklare lösningar när det finns sådana att erbjuda. Det vinner vi på i längden.

När Anders hittade en spotlight som han installerat hos en kund för tolv år sedan och som varit trasig i nästan lika lång tid, tvekade han inte att bjuda på en ny.

Att jag på så vis erbjöd tolv års garanti på Amentus jobb är något den kunden säkert kommer att föra vidare.
Anders Dornlöv

En metod att fånga upp nya kunder som Amentus använder sig en hel del av är att erbjuda en gratis genomgång och kontrollmätning av elsystemet. Övertygad om att det på de allra flesta håll finns mycket att förbättra, räknar Anders Dornlöv kallt med att det lönar sig att bjuda på kontrollen.

– Vi ställer upp i en och en halv timme utan kostnad, men får oftast uppdraget att åtgärda de brister som vi upptäckt. Och så får vi ett nytt namn på kundlistan, en kund som i regel återkommer när nya behov uppstår.

Storleken till trots är Amentus ett företag som är väl synligt, inte minst i sociala medier. Anders Dornlöv är flitig med att uppdatera företagets hemsida och aktiv på Facebook.

Vi använder dem för att berätta om oss själva och om vad vi har för oss, och jag kan se att det är många som är inne och tar del av den informationen.
Anders Dornlöv

I samband med Finnkampen i Malmö i september satsade Amentus lite extra på marknadsföring och köpte en större annons på sista sidan av en Innebandytidning som distribuerades i samband med evenemanget.

– Den uppmärksammades av många och ledde till att ett par jobb ramlade in på direkten – båda beställarna var idrottslärare på gymnasiet och gillade att vi stödde idrotten i sta´n, konstaterar Anders Dornlöv belåtet.

FAKTA

Amentus AB

• Grundat 1977 som Malmö El och Hiss AB, MEHAB

• Sedan 1999 ägt av Anders Dornlöv och hans syster Marie Roos

• 2006 såldes hissverksamheten och företaget bytte namn till Amentus

• Har idag fyra medarbetare, varav två heltidsmontörer

• Omsatte 2013 2,7 miljoner kronor

• Vinstmarginalen samma år var -0,95 procent.