Svensk teknikkonsult köper storbolag i Europa

Publicerad 1 jun 2015, 15:28

Det företag som bildas när Sweco köper nederländska Grontmij får 14 500 anställda och kommer omsätta 15,2 miljarder kronor.

Det blir kraftigt geografiskt förstärkt närvaro i bolaget som bildas när svenska Sweco AB köper nederländska Grontmij NV. Sweco lämnar alltså ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga stamaktier i det nederländska företaget som har världsklassexpertis inom energi, motorvägar, vägar samt hållbara byggnader och vatten.

Samhällsbyggnadskonsulten Sweco är ledande inom sin nisch i Norden och sysselsätter 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter. Sweco handlas på Stockholmsbörsen och Grontmij är noterat på Euronext i Amsterdam.

Planen för samgåendet är att uppköpet kommer kunna slutföras under andra halvåret 2015. Det uppköpserbjudande som Sweco lämnat rekommenderas enhälligt av Grontmijs bolagsstyrelse men också av företagets större aktieägare.

Samgåendet kommer för de båda bolagen innebära att de snabbare kan förverkliga sina respektive strategier. Dessutom kommer de få en geografisk matchning som de i ett pressmeddelande beskriver som perfekt. Det blir ett konsoliderat bolag som får en starkare närvaro och därmed öppnar upp varandras marknader för det nya bolaget. I Sverige tillför Grontmij kompetens som stärker Sweco på områden där företaget redan är starkt.

Företagskultur och styrning liknar varandra i de båda bolagen. Samtidigt finns möjlighet att hämta hem konstnadssynergier. Det sammanslagna bolaget får både matchande och kompletterande kompetens. Dessutom framhålls resurstillgången på närliggande marknadersom en fördel för kunderna.