Ny finansiering av solceller

Publicerad 9 jun 2015, 14:58

AFA Fastigheter är först i Sverige med att leasa solpaneler till en fastighet i Stockholm. Eneo Solutions ska stå för installation, drift och en garanterad årsvolym. Finansieringsmodellen dominerar privatmarknaden i USA men är helt ny i Sverige.

När AFA Fastigheter installerar solceller som ska stå för 15 procent av elförbrukningen på en fastighet på Södermalm i Stockholm är det inte bolaget självt som äger anläggningen. Istället leasas den från Eneo Solutions som installerar och driftar solpanelerna som ska leverera 60 kilowatt effekt. Företaget garanterar också leverans av en årsförbrukning om 58 000 kilowattimmar. 

Modellen att leasa solpaneler kommer från USA där den möjliggjort en boom av privata solcellsanläggningar. Under 2014 stod leasing för två tredjedelar av den amerikanska privatmarknaden, enligt analysföretaget GTM Research. Amerikanska villaägare erbjuds avtal som innebär att startkostnaden i stort sett blir noll. Under 2015 beräknas lånefinansiering växa och börja äta in på leasingkakan som dock spås fortsätta över 60 procent minst till 2018.

AFA Fastigheter blir det första fastighetsbolaget i Sverige att starta med leasing av solenergi. Avtalet som nu tecknas med Eneo Solutions löper över 20 år.

– Det är viktigt för oss som fastighetsägare att hitta långsiktigt hållbara energilösningar och att utnyttja energi från solen känns helt rätt i tiden, säger Ulrika Rydén, Energi och Hållbarhetsansvarig på AFA Fastigheter.

Fastighetsförvaltningen kommer kunna visualisera elproduktionen från anläggningen för hyresgästerna.

– Miljöaspekten är viktig för våra hyresgäster och med det här systemet kommer vi kunna involvera dem i hur elförbrukningen ser ut under året. Nu inväntar vi bara bygglov, säger Ulrika Rydén.