Lidköpingsföretaget som tar ett steg i taget

Publicerad 22 jun 2015, 11:10 | Uppdaterad 24 feb 2021

Serviceanda som plattform för verksamheten – det är ett koncept som med framgång prövats av flera elinstallationsföretag. Söne El i Lidköping är ett av dem. Här har frågan om attityder och motivation varit centrala under femton år av stadig, men medvetet försiktig tillväxt.

– Ända sedan jag tog in min första anställda i företaget har jag strävat efter en tillväxt i harmoni, deklarerar Söne Els vd och ägare Anders Söneborn.

Anders Söneborn hade drivit sin lilla elfirma i tio år när han bestämde sig för att ta in sina första två anställda. Han kände att han ville utveckla sitt företag affärsmässigt och sig själv som företagare. Men han ville utvecklas i lugn och ro, så Anders satte som mål att anställa en ny medarbetare varje år under de kommande femton åren.

– Det här var femton år sedan nu och med tanke på att vi har 15 anställda i företaget idag så har vi hållit planen ganska bra, säger Anders Söneborn. Det fanns, erkänner han, en tid då han tvivlade på att företaget skulle klara det här målet, men de tvivlen kom på skam.

Bakom Anders målsättning låg en stark övertygelse om att en för snabb tillväxt kan vara nog så smärtsam. Genom försiktig expansion i den takt som Anders valde har det varit möjligt att växa i harmoni.

Det var mina tankar om gruppens förmåga att ta upp en ny medarbetare i teamet som styrde mitt handlande. När vi rekryterar en ny medarbetare försöker jag göra personalen så delaktig i processen som möjligt. De har haft stort inflytande på valet av personer.
Anders Söneborn

– Vi har i hög grad rekryterat personer som har några års yrkesvana bakom sig i andra branscher men som i vuxen ålder valt att skola om sig till elektriker. Det är personer som har hög motivation för det här yrket och som har nyttiga kunskaper om andra områden med sig i bagaget. Anders Söneborn berättar att Söne el haft stor nytta av de skräddarsydda elutbildningar för redan yrkesverksamma som anordnats av de la Gardie-gymnasiet i Lidköping.

– Det är utbildningar som närmast kan beskrivas som tidiga varianter av ETG-modellen, säger Anders. Han berättar att det visat sig vara väldigt positivt för andan i företaget att ta in lärlingar i 30-årsåldern med lång arbetslivserfarenhet i bagaget.

– Vårt senaste tillskott, Erik Altersved, är gott exempel på det, påpekar Anders Söneborn. Erik, som Elinstallatören skrev om i förra numret (Nr 3/2015), omskolade sig från industriarbetare till elektriker på ETG-anslutna Vadsbogymnasiet i Mariestad och har just börjat som förstaårsmontör i företaget.

Den starka motivationen för elektrikeryrket är något som Anders Söneborn sätter högt värde på. Motivationen hänger starkt samman med hur han vill att företaget ska uppfattas av kunderna.

– Redan när jag startade eget var det en stark vilja att serva folk som drev på mig. Jag hade arbetat i flera år som elektriker men ville fortsätta att göra det på ett sätt som jag själv trodde starkt på. Att vara en god elinstallatör är för mig en fråga om att var tillgänglig och lyhörd för vad kunderna vill ha och vad de förväntar sig av företaget. Anders tycker att Söne el lyckats profilera sig ganska bra som ett sådant företag.

– Lidköping är en konkurrensutsatt marknad som de flesta andra men vi har ändå etablerat oss som ett starkt lokalt alternativ, vid sidan om de stora koncernbolagen som alla finns på plats här.

Anders Söneborn har lagt ner stor energi på att bygga nätverk med övriga näringslivet och de offentliga institutionerna i Lidköping. Han är aktiv deltagare i det lokala näringslivssamarbetet Tillväxt Lidköping som drivs i företagsform med lokala företag och kommunen som delägare.

– Eldsjälen bakom Tillväxt Lidköping, Peter M Larsson, har gjort väldigt mycket för att både sätta Lidköping på kartan och för att få företagen här att samverka mer. Under hans ledning har vi företagare börjat känna oss som en viktig kraft i samhället och som en tydlig målgrupp för kommunen i olika sammanhang.

Nyttan av lokala nätverk återspeglar sig också i orderböckerna hos Söne el. Företaget har servicearbeten som tyngdpunkt i verksamheten, med både privata kunder, företag och kommun. Geografiskt är det i första hand Lidköping och kommunerna runtomkring som företaget arbetar i, men som samarbetspartner till andra företag har Söne el hittat så långt bort som exempelvis Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

Ett av våra mest spännande uppdrag var att göra felsökning och servicejobb på marinens fartyg Belos och miniubåten Spiggen i Karlskrona. Det var ett uppdrag som hans företag fick via en lokal kund i Lidköping som behövde hjälp på elsidan.
Anders Söneborn

– Vi försöker omge oss med lokala företag och personer som det går bra för eftersom vi lärt oss atten del av deras framgångar ofta kan spilla över på oss själva, skrattar Anders Söneborn.

För fem år sedan, lagom till Söne els 20-årsjubileum, flyttade företaget in i nybyggda lokaler. Här finns 700 kvadratmeter lager, kontor, utställningsyta, med mera. I lagerdelen har inretts en praktisk reparationsverkstad och här finns också en tvätthall för de egna bilarna.
Kontorsdelen har öppna glasytor och en entresolvåning för en stund paus eller fika, ut mot vägen till Kållandsö.

– Med glasytorna vill vi visa alla Lidköpingsbor att Söne el är ett transparent bolag som intet har att dölja, förklarar Anders Söneborn. Han berättar att företaget, som profilerar sig med begreppen ”energi och teknik”, till våren ska installera solceller på taket. Redan nu är energiförbrukningen måttliga 40 000 kWh för hela fastigheten, tack vare värmepump, närvarostyrd LED-belysning och koldioxidreglerad ventilation.

– Solcellerna kommer att halvera den förbrukningen, lovar Anders.

Solceller är en del av företagets framtidssatsning. Hittills har Söne el sålt några solcellsanläggningar till villaägare och små eller medelstora företag. Anders Söneborn, som tror starkt på solcellstekniken, räknar just nu på en betydligt större anläggning – en som ska producera en miljon kWh.

– Vi samarbetar med solcellsspecialisten Co2Pro och har många projekt på gång. Intresset för solceller ökar hela tiden, trots att vi har ett så fantastiskt lågt elpris här i landet. Tänk om elpriserna skulle stiga – då tror jag det blir en riktig explosion för solceller, spekulerar Anders Söneborn.

Med detta sagt konstaterar Anders att han tycker framtiden ser riktigt bra ut för hans företag. Anders är full av optimism och menar att det är en känsla han delar med personalen.

– Vi har ett starkt ”go” i hela företaget just nu. Alla vill sträva framåt, alla vill satsa på ny teknik. Nyligen skaffade vi oss KNX-kompetens för att kunna satsa mer på fastighetsautomation. Anders Söneborn ser stort värde i att utveckla personalen vidare – det är många i företaget som är sugna på att lära sig mer avancerad teknik och här finns fler områden att utforska.

– Nyligen anställde vi en kille som är duktig på ljudanläggningar. Det är också ett spännande teknikområde med stor framtidspotential, konstaterar Anders Söneborn.

FAKTA

Radioreklam drar kunder till företagets showroom

Söne el gör inte som många andra elinstallationsföretag – nöjer sig med snygga servicebilar för att marknadsföra sig lokalt. Företaget har också satsat på radioreklam i lokala och regionala kanaler. Det är något som verkligen betalar sig, berättar Anders Söneborn.
Efter en viss inledande tveksamhet har Anders blivit övertygad om att den här reklamkanalen ger tydliga och positiva effekter. Därför hörs Söne els reklamjinglar i tre regionala och en lokal radiokanal.

– Vi har gjort fem varianter av vår jingel men är noga med att inte slita ut dem. Det är ingen mening med att höras alltför frekvent, berättar Anders. Radioreklam kostar en hel del men betalar sig om den används med viss måtta, menar han. Förutom radioreklam använder företaget också Facebook och andra sociala media för sin marknadsföring.

Reklamen via webb och radio används inte minst för att locka kunder till ett besök i utställningen ute hos Söne el. Där finns miljöer med olika larminstallationer, passagesystem och övervakningslösningar uppbyggda. Och där finns värmepumpar och en hel del annat att titta på.

– Vi har fyra man som arbetar med värme och kyla och är serviceombud för Nibe värmepumpar. Och så säljer vi värmepumpar av flera ledande fabrikat, säger Anders Söneborn.