Christer har koll på SL-kamerorna

Publicerad 17 jun 2015, 11:08 | Uppdaterad 24 feb 2021

Installation och underhåll av SL:s övervakningskameror sköts av underleverantörer av nätverket. En av dem är Eltel, som ansvarar för de cirka 4 500 kamerorna på tunnelbane- och pendeltågsstationerna. Bolaget gör även nyinstallationer, till exempel när en station ska byggas om, men det löpande arbetet består av felavhjälpning.

– Om en kamera slutar fungera skickar SL:s Driftledningscentral en förfrågan till oss, och så åker vi dit och felsöker. Ofta räcker det att starta om den, men ibland är det något annat, som fel på kablen till kameran eller på switchen som kameran är inkopplad till. Det händer också att vi får byta ut kameran till en ny, säger Christer Eriksson, Servicetekniker på Eltel.

Över tid påverkas kamerorna av faktorer som buller, kyla, smuts och fukt o åldrande, och därför gör Eltel även en kamerabesiktning två gånger om året. Då sitter de hos operatörerna på SL:s Trygghetscentral och går igenom varje kamera, en efter en. Det tar cirka 2-4 veckor per tunnelbane- och pendeltågslinje, beroende på hur mycket fel som upptäcks.

– Ser det ok ut? Är kameran i fokus? Är den smutsig? För att se att allt är korrekt jämför vi även med SL:s referensbilder. Sedan åker vi ut och åtgärdar felen, berättar Christer Eriksson.

Han har lång erfarenhet av branschen, och menar att service och installation blir allt enklare i takt med att kameratekniken går framåt. Till exempel har nya kameror autofokus, medan skärpan på de gamla måste ställas in manuellt. De nya har också Power over Ethernet, PoE, som betyder att värme, el och ethernet går i samma kabel. På äldre kameror satt värmekabeln separat.

– Värme behövs för kameror som sitter utomhus, annars blir det kondens i dem, tillägger Christer Eriksson.

Serviceteknikerna är elektriker, teletekniker och telemontörer i botten. Men eftersom tekniken är speciell får nya personer gå med och lära sig i början.

– Det är kul och omväxlande arbete, spännande och utmanande, säger Christer Eriksson.