Bostäder bakom fortsatt ökning av bygg

Publicerad 11 jun 2015, 11:00

Bostadsbyggandet toppar 2014 men bidrar till att bygginvesteringarna fortsätter öka även nästa år och året efter. 

Hushållen lyfter bygginvesteringarna och är motorn bakom den förbättrade tillväxten i svensk ekonomi. Trots att bostadsbyggandet toppar i år fortsätter bostadsinvesteringar att vara främsta anledningen till att bygginvesteringarna ökar även nästa år och året därefter. Det framgår av Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos. 

– Bostadsbyggandet går fortfarande fantastiskt bra, men vi kan inte se att det lyfter ytterligare framöver. Både skattehöjningar och amorteringskrav kommer påverka efterfrågan negativt. I flertalet delsektorer ser det dock positivt ut, däremot dämpas byggkonjunkturen av att byggandet inom både industrin och energisektorn minskar under 2015-2016, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.