Miljöpåverkan ifrågasatt

Publicerad 21 maj 2015, 10:44

Elinstallatören har pratat med Lotta Arconge, kommunikatör på Trafikverket om vad Hallandsåstunneln betyder för miljön och om den miljökritik som riktats mot bygget. 

Vilka är vinsterna med Hallandsåstunneln?

– Trafiken ska bli säkrare, effektivare och mer miljövänlig genom att mer trafik flyttas från väg till järnväg. Tunneln genom Hallandsås är en del av Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. När tunneln är färdig ökar kapaciteten från dagens fyra till 24 tåg per timme, och godsvikten kan fördubblas. Samtidigt förbättras säkerheten genom att 20 farliga plankorsningar byggs bort. En intressant siffra är att ett godståg genom tunneln motsvarar 30 lastbilar som kör över åsen.

Vill folk egentligen ha tunneln?

– Faktum är att de flesta nu är positiva. Mycket av kritiken kom när tunnelbygget stoppades 1997, efter problem med grundvattenläckage och med tätningsprodukten Rhoca Gil. Flera andra alternativ utreddes då, men regeringen och de som deltog i remissrundan var överens om att tunneln är den bästa lösningen med hänsyn till miljö, teknik, trafik och påverkan på området. Idag vet vi, till exempel, att även om grundvattennivån sjunkit tidigare så har den återgått till den normala nu. Eftersom alla de kontroller som görs kontinuerligt visar att projektet inte påverkar miljön negativt är majoriteten av de boende i regionen positivt inställda.

Hur vet ni att tunneln är stabil?

– Det är grundligt utrett av Trafikverket i samarbete med geoteknisk expertis från Chalmers och Kungliga tekniska högskolan, tunneln är och förblir stabil. Tunnelborrmaskinen Åsa byggde ett tätt betongrör efter sig, i ”borrspåret”. Det består av runt 40 000 sammanfogade betongsegment. Betongröret är fastgjutet i berget och provborrningar visar att det är tätt och stabilt.