Mångfald i företaget ger bättre arbetsklimat

Publicerad 29 maj 2015, 09:35 | Uppdaterad 24 feb 2021

RA Gruppen i Västerås är en liten koncern med fyra dotterbolag. Ett av dem är RA Elteknik, ett företag som haft en stark utveckling på senare år. Så stark att ägaren Robert Alriksson nu vill gå in i en fas i företagets utveckling.

– Det är dags att konsolidera företagen genom att utveckla arbetsrutiner, företagskultur och arbetsklimat, säger Robert. Ett viktigt inslag i detta är att ha mångfald i personalstyrkan – ur både etniskt- och könsperspektiv.

Att hitta personal till ett växande företag är inte alltid så lätt i elteknikbranschen. Men RA Gruppen har gjort sig känt som ett modernt företag där det finns möjligheter för en nyanställd att växa, så Robert Alriksson säger sig inte ha haft så stora problem att få fatt på rätt folk.

– Vi söker killar och tjejer som vill gå framåt i elektrikerkarriären och lockar med chansen att få driva egna projekt. Det jag värdesätter mest är att sökande har rätt inställning och attityder, med engagemang och en positiv inställning till arbetet. Yrkeskunskaper i all ära, men det är lättare lära sig yrket efter hand än att ändra på sin personlighet, resonerar Robert.

Ett viktigt inslag i rekryteringen är att ta in lärlingar. Det är något som Robert Alriksson närmast vill beteckna som ett branschansvar. På RA Elteknik är alltid ett par lärlingar igång och där finns också ettårs- och tvåårsmontörer som fått jobb efter lärlingstiden. En av lärlingarna just nu är kvinna och det är något som Robert är extra glad för.

Sedan tidigare har vi ett par anställda med rötter långt från Sverige – en kille från Kosovo och en från Kongo. Det väcker lite uppseende men har mest gett positiva kommentarer från kunderna. Och för arbetsklimatet är det jättebra. Mångfald i personalgruppen är något jag tror starkt på och jag ser många fördelar med den.
Robert Alriksson

Företagskultur och arbetsklimat är två frågor som står i fokus när Robert Alriksson samlar sina anställda till en företagsdag ett par gånger om året. Och framöver kommer han att få hjälp att utveckla företag och personal.

– Jag har just anställt en intern projektledare som ska ta hand om personalansvaret och som också ska leda det arbete med EIO-Q som vi drar igång i november, berättar Robert.

Robert menar att EIO-Q kommer att vara en god hjälp nu när han vill skapa mer ordnade rutiner i det dagliga arbetet. Efter några år av tillväxt i RA Gruppen är det dags att konsolidera verksamheten.

– Därför har jag gått EIOs ledarskapsprogram för att få nya insikter kring hur företaget ska drivas. Det lärde mig att vi behöver en organisation som är mer självgående och där det inte är jag själv som sätter tak för utvecklingen.

RA Gruppen har vuxit kraftigt de senaste åren. Idag närmar sig omsättningen 45 miljoner kronor i hela gruppen. RA Elteknik svarar för drygt 30 och RA Säkerhet för 6-7 miljoner. Orderingången för nästa år ser också bra ut.

Men tillväxt är inte något mål i sig för min del. Det viktigaste är att se till så att alla anställda har rejält med jobb att göra.
Robert Alriksson


Efter några år av stark tillväxt
i det egna företaget vill Robert Alriksson nu ta ett litet steg tillbaka. Det är dags att konsolidera verksamheten och skapa bättre rutiner i det dagliga arbetet, tycker han. Sedan början av året har Robert slutat med det dagliga skruvandet och inrättat sig på kontoret. Här gör han bättre nytta framöver, inser han.

– Jag älskar elektrikerjobbet, men inser nu att det är mycket administrativt arbete som inte riktigt hängt med när företaget vuxit, erkänner Robert. Han berättar att skruvandet inte lär upphöra helt, eftersom han fortsätter att ta var fjärde vecka i företagets servicejour. Och verktygsbältet, det har han alltid med sig i bilen – för säkerhets skull.

Företaget är i det här fallet inte ett utan fyra, med ett femte som moderbolag. Robert Alriksson har valt att organisera verksamheten på så vis, för att ge en bättre struktur för framtida tillväxt.

– Moderbolaget i min företagskonstruktion heter RA-Gruppen AB. Under det sorterar de fyra bolagen RA Elteknik AB, RA Säkerhet AB, Nordiska Säkerhetsnätet AB och ett fastighetsbolag. Robert förklarar att fastighetsbolaget bildades för att slippa ha den egna fastigheten i ett driftbolag. Fastigheten i utkanten av Västerås var förr en ICA-butik men inhyser nu – förutom den egna verksamheten – en pizzeria, en frisörsalong och ABB:s bridgeklubb.

Nordiska Säkerhetsnätet är ett bolag som erbjuder ramavtalstjänster inom säkerhet.

– Vi samarbetar med ett lokalt vaktbolag så vi kan även erbjuda våra kunder väktare, vid sidan om traditionell larm- och säkerhetsservice, förklarar Robert.

Det var med säkerhetsjobb som RA Gruppens verksamhet en gång började. Då var Robert bara 15 år och mormor behövde ett larm till sitt hus.

– Jag hjälpte henne att handla upp vad som krävdes och fixade installationen på egen hand. Eftersom jag växte upp på ett lantbruk hade jag idén om att klara saker på egen hand med mig från barndomen. Så jag startade en liten larmfirma, vid sidan om mina studier.

Robert berättar att han egentligen siktade på att bli revisor och därför läste ekonomi på högskolan, men vid sidan om drev han en liten el- och säkerhetsfirma som efter hand tog över intresset.

– Jag var nog för mycket entreprenör för att sitta och plita med siffror hela dagarna. Så vid millennieskiftet hade jag ett par timanställda i mitt företag och ett par år senare, 2002, tog jag in mina första fasta anställda. Och så rullade verksamheten sakta igång. Förutom larminstallationer blev det en del eljobb också så när högskolestudierna var avslutade läste Robert in Allmän Behörighet på elsidan.

– I mars 2012 förvärvade jag Tunby Elektriska och fick i och med det elinstallationer som dominerande verksamhet. I RA Elteknik har vi nu ett 25 anställda, varav 20 är montörer. RA Säkerhet har fyra anställda medan de andra två bolagen inte har någon – dem sköter Robert själv.

RA Elteknik är ett företag som är verksamt över i stort sett hela landet. Det beror på att företaget etablerat sig som leverantör av säkerhetslösningar och butiksanpassningar till ett par, tre expansiva varuhuskedjor.

Vi har tio montörer som konstant ligger ute och installerar åt de här två kunderna. Just nu har jag killar i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Karlstad, Norrköping och Luleå. Uppdragen varierar, men ofta handlar det om att göra anpassningar i butikslokalerna.
Robert Alriksson


– När en sådan här
kedja bestämmer sig för att bygga om någon del av butiken så gör de det på en massa ställen på en gång. För oss betyder det repetitiva jobb där vi kan återanvända lösningar vi hittat och därmed också få bättre lönsamhet. Kunden, för sin del, har glädje av att kunna göra exempelvis en kassaflytt med hjälp av enbart ett par leverantörer – oss och en byggfirma – istället för att behöva anlita olika leverantörer av el, säkerhet, data och annat, framhåller Robert.

När en ny butik ska etableras kan RA Gruppen åta sig allt arbete med el, tele, data, säkerhet och belysning. Ibland gör företaget allt arbete själva, i andra fall tar Robert hjälp av underentreprenörer ute i landet. När det kommer till styrentreprenader har RA Gruppen sedan länge samarbetat med Imtech Automation.

– Då svarar vi för kabeldragning, montage och elinstallationen medan Imtech tar hand om programmering och driftsättning, förklarar Robert.

Butiksetableringar ger också en värdefull eftermarknad och skiljer sig starkt från ”vanliga” entreprenader på hemmaplan. Sådana försöker RA Elteknik undvika – där är prisbilden inte intressant, menar Robert Alriksson. I Västerås finns alla de stora elinstallationsföretagen representerade och därtill ett tiotal medelstora företag. Den konkurrensen pressar ner timpriserna.

– Så vid sidan om butiksjobben satsar vi istället mycket på service. Vi sköter belysning på vägar, gator och i rondeller åt Vattenfall och har hand om elservicen på ICA Centrallager i Västerås. Och så finns en hel del servicekunder på fastighetssidan.

– Privatkunder har vi också en hel del. Vi lägger stor vikt vid att synas ute på sta’n så därför har vi investerat en hel del i RA:s grafiska profil. Och så har vi i tre år deltagit i en lokal Bygga och Bo-mässa här i Västerås. På mässorna har vi kört ett erbjudande där kunderna erbjuds en kostnadsfri elektriker i 90 minuter, för att göra en elöversyn och ge goda råd. Robert menar att kostnaden för de 90 minuterna har företaget igen flerfaldigt.

– Det har hänt att följden blivit att vi fått lämna anbud på större jobb efter elöversynen. Den fungerar förträffligt som dörröppnare hos nya kunder.

FAKTA

RA Elteknik

• Ett av fyra bolag i RA Gruppen AB i Västerås, med Robert Alriksson som ende ägare

• RA Elteknik har 25 anställda

• Företaget omsatte det senaste räkenskapsåret (augusti 2014) 30 miljoner kronor

• Vinstmarginalen (2012-2013) var 11,06 procent.