Logga in

“En del kanske inte vill visa att de duschar en halvtimme”

Publicerad
12 maj 2015, 09:50

I fyra år ska KTH-forskaren Anders Nilsson studera människors val kopplade till energi i hemmet. Studien ska göras i 155 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden där de boende kommer matas med information, bland annat om elen de använder kommer från till exempel brunkol eller vindkraft. En mindre förstudie visar information leder till mer klimatsmart elförbrukning

Vill du att någon ska veta ifall du tar en riktigt lång dusch varje morgon, trots att du vet att morgontimmarna är peak brunkol i det svenska elnätet? Inte nog med att du vet att det saknas förnyelsebar energi att värma upp ditt heta duschvatten med. Nu ska dessutom någon annan ta del av den informationen. Det här är en del av förutsättningarna när KTH-forskaren Anders Nilsson, på Institutionen för industriell ekologi ska studera effekter och drivkrafter som uppstår av smart elmätning.

– Det finns en rädsla bland folk, så den personliga integriteten har vi jobbat mycket med. Man måste ta höjd för att folk  kan vara skraja för att bli utmålade som kvarterets miljöbov. Det handlar om att skapa förtroende och transparens, så att de boende känner sig trygga i systemet. Använder de inte funktionerna i de smarta lägenheterna blir det heller inget framgångsrikt forskningsprojekt, säger Anders Nilsson.

Elinstallatören har tidigare skrivit om själva tekniken som ska möjliggöra klimatsmart energikonsumtion i Norra Djurgårdsstaden i norra Stockholm. Visualisering av energiförbrukning i förhållande till tillgången på elmarknaden är en viktig del för att folk ska kunna göra upplysta val. En förstudie i Farsta söder om Stockholm där realitdsvisualiseringen presenterades via en skärm i trappuppgången ledde till att mellan 5 och 15 procent av förbrukningen flyttades från timmar med högt elpris till timmar med lägre elpris. Alla som har en disk- eller tvättmaskin kan utan större uppoffring låta den starta på en tid då den totala förbrukningen i nätet är lägre.

– Energiförbrukningen har fram till idag varit något av en osynlig konsumtion, och detta handlar om att skapa en ökad medvetenhet om den och dess effekter, säger Anders Nilsson.

Det är inte de mest priskänsliga individer som har råd med en lägenhet i Norra Djurgårdsstaden och frågan som Anders Nilsson också kommer titta på är hur skillnaden i elpris faktiskt påverkar människors val – om alls. Är det priset eller klimatet som är avgörande för att folk ska ändra beteende? Det är en av många frågor som han i sitt projekt vill besvara. Eller är det kanske en kombination av pris och klimat? Och var går gränsen i prisnivå för att det faktiskt ska spela roll för människor att flytta sin energikonsumtion i tid?

Till skillnad från den mindre studien i Farsta kommer de boende i lägenheterna i Norra Djurgårdsstaden att få mer detaljerad information och den presenteras dessutom direkt i varje lägenhet och i en mobilapp.

– Så fort man sätter på en spisplatta så kan man se hur mycket just den drar men också hur mycket koldioxid per kilowattimme den släpper ut, säger Anders Nilsson.