Axema förstärker på inköpssidan

Publicerad 11 maj 2015, 11:55

Martin Stjernborg börjar som manufacturing manager på Axema Access Control AB. Han får ansvar för logistik, inköp och tillverkning och kommer närmast från LED-företaget TD Light där han byggt upp produktion och sälj för en världspatenterad produkt. Martin Stjernborg har också ett förflutet inom Bewater och sedermera Siemens Bewator där han jobbade 1994-2011 bland annat på chefsbefattningar.

– Med Martins gedigna branscherfarenhet och yrkesskicklighet kommer vi att säkerställa kvaliteten inom tillverknings- och leveransprocesserna samtidigt som vi effektiviserar inköpen, säger Philip Wachtmeister, vd på Axema AB.