Nybildat säkerhetsbolag i Västerbotten

Publicerad 30 mar 2015, 13:14

Det nya bolaget blir ett av länets största på säkerhet, larm och nätverk. Dagens 14 anställda kan komma att bli fler. Bakom det nya företaget står en Umeåbaserad koncern.

Delt Säkerhet i Västerbotten AB är ett nytt säkerhetsföretag bildat av Delta-koncernen. Företaget ska leverera brandlarm, passagesystem och inbrottslarm men även system för kameraövervakning, teleslingor och nätverk. Det nybildade företaget har 14 anställda varav två är nyrekryterade och det kan bli fråga om fler nyanställningar.

– Intresset för larm och säkerhet blir bara större och större, bland annat för att myndigheterna ställer högre krav. Om marknaden fortsätter i den riktning vi tror så kommer vi att växa, säger Ronny Vedin, platschef för det nybildade bolaget.

Delta-koncernen har även tidigare erbjudit säkerhetslösningar, men genom att skilja ut verksamhetsområdet i ett eget bolag tydliggörs erbjudandet mot kunderna.

– Vi vår en tydligare profilering som säkerhetsleverantör, bland annat genom snygga och dekaliserade bilad med säkerhetsloggan säger Ronny Vedin.

Det nya företaget verkar i Umeå och Västerbotten men också i Örnsköldsvik i Västernorrland, det kommer också samverka med Deltas dotterbolag i Nordmaling, Lycksele, Malå, Skellefteå och Tvärålund. Delt Säkerhet är certifierat för brandlarm och inbrottslarm klass 3, det vill säga den högsta larmklassen.