Guldklassad order i Värtahamnen

Publicerad 12 mar 2015, 10:25

Bravida får en installationsorder av In3prenör i Värtahamnen i Stockholm där en 16 000 kvadratmeter stor passagerarterminal byggs. Hamnen, som moderniseras, ska bli certifierad enligt högsta miljöstandard.

Bravida får ordern av In3eprenör för att installera el, vvs, ventilation, kyla, sprinkler och styrsystem i en ny passagerarterminal som ska byggas. Terminalen får den högsta miljöklassningen – Miljöbyggnad Guld. Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för att skapa förutsättningar för effektiv energianvändning, bättre inneklimat och för att kunna ställa krav på byggnadsmaterial. Betygsskalan går från brons, via silver, till guld.

Det är Stockholms Hamnar som beställt nybyggnationen av en terminalbyggnad i Värtahamnen. Den 100 år gamla hamnen hanterar 1,7 miljoner ton gods varje år och därtill passerar 4 miljoner människor om året. Installationsarbete till ett värde av 80 miljoner kronor kommer utföras av 50 personer från Bravida med leverans våren 2016.