Fortum säljer elnätsverksamheten

Publicerad 16 mar 2015, 10:57

Fortum Distribution säljs för 60,6 miljarder kronor. Största köpare är infrastrukturbolaget Borealis.

På fredagkvällen meddelande Fortum att elnätsverksamheten Fortum Distribution säljs till ett konsortium bestående av Första AP-Fonden (12.5%), Tredje AP-Fonden (20.0%) och Folksam (17.5%) samt den internationella infrastrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management Inc. (50%).

Fortum Distribution äger och driver 71 000 kilometer elnät i Sverige och distribuerar el till 906 000 kunder. Affären avslutar försäljningen av företagets elnätsverksamhet i Sverige, Finland och Norge som totalt uppgår till ett värde av 9,3 miljarder euro och en vinst på 6,3 miljarder euro.

Efter att Fortum lämnar elnätsverksamheten koncenterar sig bolaget istället på kraftproduktion och elhandel.