Dubblerat bostadsbyggande driver elinstallationsmarknaden

Publicerad 26 mar 2015, 16:02

Elinstallationsmarknaden har de senaste tre åren haft en stabilt uppåtgående trend. Den här utvecklingen fortsätter och i år förväntas marknaden öka med på 2 procent, spår EIO i sin senaste konjunkturrapport. Nästa år väntas en än större ökning – med 4 procent. Den här positiva utvecklingen har de senaste två åren haft ett ökat bostadsbyggande som främsta drivkraft. På tre år har antalet påbörjade nya bostäder i Sverige fördubblats.

Siffrorna över elinstallationsmarknadens utveckling under förra året visar att det samlade värdet av elinstallationer i Sverige uppgick till 69 miljarder kronor. Det var 2,5 procent mer än året innan och ett direkt resultat av att bostadsinvesteringarna under fjolåret steg med hela 25 procent och att privat lokalbyggande också utvecklades positivt. Om inte industriinvesteringar och offentligt husbyggande samtidigt backat under 2014 hade utvecklingen varit än mer positiv, skriver EIO i sin senaste konjunkturrapport.

Det är i Västra Götaland, Skåne och Stockholm som den starkaste tillväxten väntas under året. Syd- och Mellansverige förutspås däremot en negativ marknadsutveckling under 2015. Volymmässigt ser Stockholms län och Västra Götalands län ut att få de största ökningarna under året.

Energieffektivisering, inte minst genom snålare och smartare belysning, är områden som erbjuder goda affärsmöjligheter för elteknikföretagen. Under 2015 kan också kraftigt ökade investeringar i energiproduktion och -distribution ge intressanta öppningar för de företag som har kompetens inom det området.

Det omfattande behovet av modernisering inom det fastighetsbestånd som byggdes mellan 1950 och 1975 öppnar också stora möjligheter för teknikföretagen. Här är behoven av ny elteknik så stora att projekten kan jämställas med nyproduktion.

– Rapporten ger samma signaler till elinstallationsföretagen som vår förra rapport, konstaterar Hans Heldring, branschekonom hos EIO. Bostadsbyggande och moderniseringsprojekt i det befintliga bostadsbeståndet är områden som är väl värda att satsa på, menar han. Hans Heldring uppmanar därför företagarna i branschen att inte tveka att ta uppdrag inom de här sektorerna.

– Det finns många företag i branschen som avstår, med hänvisning till pressade priser i entreprenaderna, medan andra gärna arbetar med bostadsinstallationer – och tjänar goda pengar på det. De företag som lärt upp sin personal och utvecklat sin metodik för rationella bostadsinstallationer har framtiden för sig, menar Hans Heldring.

Den enkätundersökning som görs i samband med konjunkturrapporten visar att rekryteringsläget fortsätter att var krävt inom elteknikbranschen, särskilt för positioner inom företagsledning och på tjänstemannasidan. Här finns dock stora skillnader mellan olika företag – en tredje del av företag som tillfrågats i samband med konjunkturrapporten upplever inte alls några större problem med att rekrytera personal.