Logga in

Arbetsmiljövinst när innovation gör kulvert lönsam

Publicerad
4 mar 2015, 10:20

Elfolk är en av de yrkesgrupper som vinner på att boutställningen i Linköping sänker kostnaden för teknikkulvertar genom att prefabricera element. ”Största vinsten är arbetsmiljön, som kan förbättras när fler kommuner tar efter”. Det säger Tommy Hultin på Linköpingsexpo.

– Du kommer aldrig behöva gräva upp gatan igen.

Det säger Tommy Hulthin, vd för Linköpingsexpo, ett helägt kommunalt bolag som ska marknadsföra den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping där boutställningen ska hållas i augusti 2017. Idag och igår har 300 branschföreträdare varit på besök för att skarpt få se den nya innovation som är resultatet av svåra markförhållanden och en ovanligt tät och gyttrig detaljplan.

Det handlar om 1800 meter kulvert som prefabricerats i som mest 31 meter långa enheter. Däri ryms fjärrvärme, el, vatten, avlopp, sopsug och fiber med mera. Kulverten är 2,20 meter hög och den gör att åtkomsten till all infrastruktur blir oberoende av grävningar.

– Markens beskaffenhet, men också att vi har tremetersgränder, gör att det inte går att gräva. Så det här har växt fram utifrån förutsättningarna. Men resultatet är definitivt något som andra kommuner kan vara intresserade av, säger Tommy Hultin.

Det är prefabriceringen som gör att kostnadsbilden förändras och gör kulvert till ett konkurrenskraftigt alternativ, om man tittar i ett livscykelperspektiv på 10-30 år. Men Tommy Hultin framhåller också möjligheten att vara miljösmart.

– Världens största kopparfyndighet ligger under Manhattans gatunät. Men tyvärr är kopparn omöjlig att ta vara på eftersom man inte kommer åt ledningarna. Allt vi gör i Vallastaden är 100 procent återvinningsbart.

Det nya kulvertsystemet ligger redan på plats och nu börjar nästa fas i byggandet av den nya stadsdelen. Det planeras udda byggnader och annorlunda lösningar. Detaljplanen är inte klar men någon byggherre vill göra femvåningshus på 24-25 meter. Det kommer bli villor i samma kvarter som sexvåningshus, träbyggnadsteknik, energismarta hus och många byggherrar på liten yta.

– Traditionellt brukar vi ge ett kvarter vardera åt de stora byggherrarna. Nu har vi tagit kvarteren och huggit upp i småbitar. Ingen tomt är längre än 22 meter, så det blir svårt för byggherrarna att få skalfördelar. Det ska vara nytt och spännande lösningar, säger Tommy Hultin.