Logga in

Volvos förtroende ger företaget styrka

Publicerad
13 feb 2015, 14:59
| Uppdaterad
24 feb 2021

Skandia Elmontage AB är företaget som en gång föddes inom fordonsindustrin – hos Volvo i Göteborgsområdet. Idag har företaget alltjämt en stor del av sin verksamhet i den här delen av näringslivet. Det kan upplevas som ett visst risktagande, men med starkt förtroende hos kunderna känner sig företaget tryggt ändå.

– Och så har vi i den nuvarande ägargruppen breddat företagets verksamhet sedan vi tog över 2008, berättar vd Christer Antbro.

Göteborgsföretaget Skandia Elmontage AB föddes i fordonsindustrin och lever i hög grad kvar där. Vd är EIO-profilen Christer Antbro som tog över som delägare i oktober 2008 tillsammans med Peter Edvardsson och Reine Ekstorm. Då var företaget redan 43 år gammalt och hade genomgått ett tidigare ägarbyte. Företaget startades 1965 av tio anställda på Asea Skandia som på den tiden både var en grossist och en installatör och som alla utförde – elinstallationer åt Volvoföretagen i Göteborg.

– Anledningen till att de tio startade eget var att Asea ville renodla sin verksamhet inom elinstallation och enbart satsa på grossistverksamheten som företaget drev via Asea-Skandia, som sedermera blev Elektroskandia, berättar Christer Antbro. När avsikten blev känd för Volvo uppmanades de tio elektrikerna att starta eget och så blev det. Asea Skandia blev Skandia Elmontage AB.

1984 var det dags för grundarna att tänka på pensionen så de sålde till fyra nya ägare varav två var anställda i bolaget. Det var dessa som i sin tur överlät verksamheten på Christer och hans två kollegor, men affären höll på att gå om intet i sista stund…

Vi var på väg till banken för att slutföra affären den där dagen i oktober 2008 och hade bara en halvtimme kvar till vårt möte. Då kablade lokalradion ut nyheten om att Volvo lagt ett rekordvarsel i Göteborg – 6 000 personer skulle få lämna koncernen. Det var ett av de största varslen som Volvo-koncernen lagt i Göteborg – och det lades av ett företag som då svarade för 80-85 procent av Skandia Elmontages verksamhet.
Christer Antbro

Säljarna erbjöd Christer och de andra att skjuta upp affären, men efter en kvarts betänketid beslöt de sig för att gå vidare, trots allt.

– Det var ett klokt beslut, för senare skulle det visa sig att Volvos varsel inte kom att påverka våra affärer i så stor omfattning som vi hade befarat. Och vi hade en stark tro på att kunna bredda verksamheten för att inte vara bli så beroende av Volvo-företagen.

Christer var den ende i den nya ägartrion som inte hade arbetat i företaget, men han hade många år inom andra Göteborgsföretag bakom sig och tillförde därför erfarenheter från andra branscher än fordonsindustrin – erfarenheter som han och ägarkollegorna ville bygga vidare på.

– I januari 2009 beslutade vi att ge oss in på marknaden för medelstora och stora byggentreprenader och för att också gå in i upphandlingar på den offentliga sidan. Vi var drygt 40 anställda i företaget – då som nu – och hade en stark inriktning mot industrisidan. Så det var där vi i första hand sökte nya uppdrag – bostadsbyggande och lägenheter – är områden som vi alltjämt håller oss borta ifrån. De passar inte vår kompetensprofil, menar Christer Antbro.

Skandia Elmontage AB är egentligen en liten koncern med Capere Elteknik AB som moderbolag och fyra aktiva dotterbolag.

• Skandia Elmontage AB är med sina 43 anställda det största. Verksamheten domineras fortfarande av jobb för fordonsindustrin – främst Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar.

• El-Bröderna AB har 10 anställda som mest sysslar med servicejobb med stark inriktning på småbåtshamnar, kross- och anläggningsföretag och en del andra kunder med marin anknytning.

• V-Bygg El AB har 9 anställda och är ett renodlat serviceföretag med SKF som helt dominerande kund. Företaget gör också servicejobb inom handeln – åt företag som JC, Brothers och Telenor, samt åt kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg.

• Elektro Teknik AB är det senaste tillskottet i gruppen. Det fungerar mest som ett resursbolag för de övriga.

– Tillsammans täcker vi in ett ganska brett verksamhetsområde och sprider därmed riskerna i gruppen. Vi samarbetar förstås på alla plan, delar lokaler och har en gemensam administration. Den består bara av tre personer, eller noga räknat 1,8 tjänster, så där tycker vi att vi är effektiva, förklarar Christer Antbro.

Skandia Elmontage har kompetens för allt från projektering till genomförande av de projekt som företaget åtar sig. När det gäller uppdragen i fordonsindustrin är den kompetensen avgörande för fortsatt förtroende hos kunden.

Tricket för oss är att veta mer om hur produktionsanläggningen fungerar rent eltekniskt än vad kunden – eller någon annan – vet.
Reine Ekstorm

– När något av Volvo-bolagen har produktionsstopp passar de på att göra ombyggnationer i produktionslinjer och annat. Då är det bråttom och inte alltid tid till att ta fram projekteringshandlingar utan mycket av det eltekniska får lösas på plats och under arbetets gång. I det läget är det vår erfarenhet och vår kompetens som är avgörande. Tricket för oss är att veta mer om hur produktionsanläggningen fungerar rent eltekniskt än vad kunden – eller någon annan – vet, förklarar Reine Ekstorm. 

Just nu leder Reine ett stort jobb på Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve i Göteborg. Där hjälper Skandia Elmontage AB kunden att bygga om sina produktionslinjer för hytter. Den hyttproduktion som tidigare skett i Umeå ska flyttas till Göteborg och samtidigt ska linjerna designas om för att bli mer lika de som företaget driver i Frankrike och Belgien.

– Vi startade arbetet för några veckor sedan med att demontera den tidigare produktionslinjen i Tuve. Nu byggs två nya linjer och nya hyttintag istället. Det är mycket el och styr i en sådan här ombyggnad, förklarar Reine. Kraft, belysning och data installerar Skandia Elmontage AB också, både i den nya produktionslinjen och i de angränsande fabriksytor som samtidigt byggs om.

– Just nu har jag fyra man igång där, men vi kommer nog att bli åtta-nio stycken är jobbet blir som intensivast. På måndagen i vecka 13 nästa år ska produktionen vara igång – några marginaler finns inte, säger Reine.

– Snabba ryck och kort om tid är det som gäller i sådana här jobb, tillägger han.

Christer Antbro berättar att sådana här arbeten många gånger får genomföras mer eller mindre utan ritningar. Ekonomiskt löser Skandia Elmontage AB det genom att lämna ett pris på grundinstallationen – baserad på erfarenheter från tidigare ombyggnationer – och sedan blir det rätt mycket ÄT-or ovanpå det.

Så här skulle vi inte kunna arbeta om inte Volvo Lastvagnar litade på oss. De vet att vi kan och att vi håller vad vi lovar.
Christer Antbro


– Så här skulle vi inte
kunna arbeta om inte Volvo Lastvagnar litade på oss. De vet att vi kan och att vi håller vad vi lovar. I somras bytte vi en linje som anpassades till ny produktion på fyra veckor – utan en enda ritning till stöd. Med den ombyggnationen kunde Volvo gå från 55 till 75 lastbilar per skift, så det är viktiga investeringar vi hjälper dem att genomföra, konstaterar Christer.

Uppdrag av det här slaget ställer stora krav på montörerna. På deras kompetens självklart, men också på flexibilitet när det gäller arbetstider och övertid. De har en ryckig tillvaro ibland, det är Christer Antbro medveten om, men han kan glatt konstatera att alla ställer upp på det.

– Montörerna är fantastiskt lojala. Det tror jag i hög grad beror på den rekryteringsmodell som vi tillämpar. Här är det lärlingsledet som är källan till ny kompetens. Det gör det möjligt för oss att forma våra egna elektriker efter vårt sätt att arbeta och efter hur våra kunder beter sig. Lärlingarna kommer först till oss som praktikanter och skolas sedan i vårt sätt att arbeta.

Christer berättar att han själv är företagsrepresentant i programrådet på Lindholmens gymnasium. Det är ett gymnasium med stark inriktning mot industrin – det ligger ju på det industritäta Hisingen – och med en riktning som tar elprogrammet på fullaste allvar.

– Han är väldigt lyhörd för branschens synpunkter. Det gäller också för ledningarna i de två andra gymnasier vi samarbetar med – de i Partille och Lerum.

FAKTA

Skandia Elmontage AB

• Startades 1965 av tio elektriker som jobbade på Asea Skandia med elarbeten hos Volvo-företagen i Göteborgsområdet

• Ägs sedan 2008 av Christer Antbro, Peter Edvardsson och Reine Ekstorm

• Har tre systerbolag: El-Bröderna AB, V-Bygg El AB och Elektro Teknik AB

• Alla bolagen har sin hemvist på Hisingen i Göteborg

• Omsatte 46,7 miljoner 2013, då med 42 anställda