Tyréns projekterar K-märkta byggnader

Publicerad 11 feb 2015, 14:33

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har vunnit två uppdrag rörande Konserthuset och Medborgarhuset i Stockholm. Byggnaderna är båda K-märkta och företaget kommer därför, vid sidan av de tekniska kraven, att lägga stor vikt vid det estetiska gestaltningsarbetet.

Uppdragen omfattar ombyggnationer och upprustning invändigt och utvändigt och inkluderar el- och ljudanläggningar, belysning, sanering av el-ledningar samt renovering och komplettering av inredning.

Projekten sker på uppdrag av Stockholms Konserthusstiftelse och Stockholm Stad. Det totala ordervärdet uppskattas till 3,5 miljoner kronor.

– Vi har goda referenser från liknande projekt och en gedigen erfarenhet av att arbeta med K-märkta byggnader, säger Åke Larsson, uppdragsansvarig och affärsutvecklare El på Tyréns. Utmaningen med den här typen av arbete är att få in ny teknik i sådana här gamla byggnader. Dessutom ska vi logistiskt få det att fungera eftersom de befintliga verksamheterna i lokalerna måste vara i gång under projektets genomförande.

Tyréns uppdrag omfattar upprustning av tekniska installationer i Medborgarhusets samtliga delar till en yta på cirka 14 000 kvadratmeter. Konserthuset har under senaste tiden sett ett allt större behov av restaurering. Uppdraget innebär vissa ombyggnadsarbeten men avser i huvudsak upprustning av utvändiga ytor samt renovering av vissa invändiga miljöer.

– Gestaltningsarbetet av belysningen på Konserthuset är det absolut roligaste med ett sådant här uppdrag, det är det som syns mest, säger Åke Larsson. Byggnaden, som är uppförd i början av förra seklet har viss armatur kvar sedan 1950- och 60-talet.