Rekordartad upplageökning för Elinstallatören

Publicerad 20 feb 2015, 12:30

Elinstallatörens läsare blev 10 000 fler förra året, det visar upplagesiffror för Sveriges dagstidningar och tidskrifter som avslöjas idag fredag. Det är en av tidningens befintliga målgrupper som står för den stora ökningen.

Det gångna året har Elinstallatörens upplaga nästa fördubblats, från 11 600 exemplar år 2013 till 21 800 förra året. Rekordökningen har sin förklaring i satsningen på medlemsexemplar för elektriker hos EIOs medlemsföretag. Sedan hösten 2013 är det möjligt för personer som arbetar med elteknik på dessa företag att helt utan kostnad få ett eget exemplar av Elinstallatören hem i brevlådan. Och detta har alltså välkomnats brett i branschen.

Vi ställer höga krav på oss själva att varje månad leverera en branschtidning som både är angelägen och underhållande och som odiskutabelt är den ledande tidningen i elteknikbranschen
Henrik Nygård, Elinstallatörens chefredaktör

En läsarundersökning som gjordes förra året visar att de nya läsarna i princip läser tidningen i lika hög grad som de tidigare trogna läsarna. Även förtroendet för tidningen är på samma nivå.

– Vi på redaktionen tycker att det är fantastiskt med alla nya läsare och att de uppskattar tidningen så mycket. Men det förpliktigar också. Vi ställer höga krav på oss själva att varje månad leverera en branschtidning som både är angelägen och underhållande och som odiskutabelt är den ledande tidningen i elteknikbranschen, säger Elinstallatörens chefredaktör Henrik Nygård.

Elinstallatören är för tillfället mitt inne i en intensiv omgörningsperiod för att redaktionellt möta alla nya läsare. I anslutning till Elfack-mässan i Göteborg i maj presenteras en ny tidningsform samtidigt som en helt ny hemsida lanseras.

– Ambitionen är att renodla tidningen ytterligare till ett fördjupande läsmagasin. Vi kommer satsa ännu mer på att skriva om ny teknik, elsäkerhet, branschnyheter, spännande installationer och produktnyheter. Och naturligtvis kommer läsarna även fortsättningsvis att få möta alla spännande människor som finns i branschen, säger Henrik Nygård och fortsätter:

– Den nya hemsidan blir självklart fullt responsiv, med skalbar anpassning till läsplattor och mobiltelefoner. Den blir navet i vårt dagliga nyhetsarbete, där det också ingår att satsa på video och sociala medier.

Elinstallatören har den senaste tiden gjort två nyckelrekryteringar, viktiga pusselbitar i den tillväxtfas som tidningen befinner sig. Webbredaktören Henrik Sannesson kommer närmast från Svenska Dagbladet, där han arbetat som webbredaktör för avdelningarna Näringsliv och Kultur. Han blir spindeln i nätet för de digitala kanalerna.

Som ansvarig för sälj och marknad har Ivan Ahlenblom anställts som annonschef. Han kommer närmast från Dagens Nyheter, där han varit branschansvarig för Samhällsinformation på annonsavdelningen, det enda affärsområde som ökat konsekvent de senaste tre åren. Ivan Ahlenblom efterträder Robert Weström, som i samband med Elfack-mässan går i pension.