Goodtech får nytt uppdrag av LKAB

Publicerad 5 feb 2015, 10:30

Goodtech får ansvar för elentreprenaden när LKAB:s investerar i en ny anläggning för malning av bentonit i Luleå hamn.

Goodtech engageras i samband med LKAB:s byggnation av ny bentonitanläggning vid företagets malmhamn på Sandskär. Uppdraget innebär ansvar för leverans och utförande av en komplett elanläggning omfattande el-, tele-, automation-, instrument- och styrinstallationer.

– I Norrbotten har Goodtech genom åren bidragit med både kunskap och erfarenhet inom flera tekniska områden i anslutning till LKAB:s investeringar. För verksamheten i Luleå blir det nya uppdraget en stor utmaning och vi är självklart redo för att bidra till att den nya anläggningen får eltekniska lösningar i framkant för ökad kapacitet och flexibilitet, säger Ulf Viklund, Goodtechs enhetschef i Luleå.

Goodtechs installationsarbeten påbörjas i mitten av februari och anläggningen beräknas vara i drift under hösten 2015 och ersätter då LKAB:s befintliga bentonitanläggning på Svartön från 1967.