Höga krav på elektrikern vid elsanering

Publicerad 22 jan 2015, 09:05

Att göra en elsaneringsinstallation ställer höga krav på elektrikern. SVT har intervjuat Fredrik Sjödin, överinspektör på Elsäkerhetsverket, som förklarar att en elsaneringsinstallation ställer högre krav på installatören än en vanlig installation.

– De här produkterna ska installeras på ett speciellt sätt som gör att om man gör fel kan man spänningssätta delar av anläggningen som inte ska vara spänningssatta. Det kan bli så att sjukhussängen till exempel kan bli strömförande, säger Fredrik Sjödin till SVT.

Elsaneringsinstallationer görs mer sällan i dag än för 15 år sedan, och installationerna har blivit bättre. Inga olyckor eller tillbud har rapporterats på grund av elsaneringsinstallationer, men fel förekommer.

– Vi har sett när man kontrollerat att det varit brister som man åtgärdat i samband med det. Med farliga beröringsspänningar på saker det inte ska vara spänning på. En vanlig elinstallation ska utföras enligt en viss standard för att vara säker, och det finns ingen särskild standard när man gör elsaneringsinstallationer utan det blir lite beroende på hur produkten är komponerad, säger Fredrik Sjödin.