Fler skattefördelar för egenproducenter

Publicerad 21 jan 2015, 10:12

Tidigare matades el som egenproducenter inte använde automatiskt in i elnätet. Men vid årsskiftet infördes en skattereduktion som gör att man kan få 60 öre per kilowattimme för all el som går in i elnätet.

Egenproducenter av el kan nu få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Den nya skattereduktionen gäller egenproducenter av el från sol, vind eller vatten.

För att ta del av subventionen ska man anmäla till sitt elhandelsföretag att man framställer förnybar el och matar in till elnätet. Det är sedan elnätsföretagets ansvar att se till att inmatning sker korrekt och att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket över elen som matas in till elnätet.

Det finns även tekniska krav. Inmatning och uttag ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare. Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.

Eftersom avdraget är nytt för i år kommer uppgifter om skattereduktion finnas med först i inkomstdeklarationen som lämnas in i maj 2016.

Den som har överskottsproduktion av el kan även sälja till valfritt elhandelsbolag.

Ersättningen från elhandelsföretag och elnätsföretag är momspliktig, därför måste man vara momsregistrerad för att ta del av subventionen.