Elektrikerförbundet polisanmäler Fortum

Publicerad 23 jan 2015, 08:53

Elektrikerförbundet har lämnat in en polisanmälan mot AB Fortum Värme AB för att Fortum ska ha utsatt medlemmar för fara och risk för skador under bygget av Värtaverken i Hjorthagen i Stockholm.

I sin polisanmälan hävdar Elektrikerförbundet att bristerna vid utrymningsvägarna hade påpekats men att företaget inte åtgärdat problemen.

I november förra året omkom två polska byggarbetarna i en olycka där ett 50 ton tungt byggelement ramlade ned. I samband med efterföljande skyddsronder ska brister i säkerheten för de som jobbade i tunnlarna ha påpekats.