Antalet konkurser minskade mer än väntat

Publicerad 7 jan 2015, 08:43

Antalet konkurser minskade med 5,7 procent under 2014, jämfört med föregående år, enligt kreditupplysningsföretaget UC. UC:s egen prognos pekade på en konkursnedgång på två till tre procent för hela året.

En god efterfrågan inom Sverige och en något förbättrad världskonjunktur ligger bakom minskningen. De branscher där antalet konkurser minskat mest är bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster, detaljhandel och information och kommunikation.

Antalet konkurser under 2014 uppgick till 6 563 stycken – vilket ska jämföras med 6 960 stycken under 2013.

– Trenden med minskat antal konkurser är tydlig. Dock ser vi att det till stora delar är den inhemska efterfrågan som driver tillväxten snarare än en stark export. Det märks framförallt i konkursstatistiken för detaljhandel och information och kommunikation, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

– Ur ett historiskt perspektiv börjar vi nu se väldigt låga konkurstal. Det gäller framförallt när man tänker på den stora ökning av antalet aktiebolag som vi haft under de senaste åren fortsätter han.