Akademiska Hus döms att följa LOU

Publicerad 26 jan 2015, 18:26

Det statliga fastighetsföretaget Akademiska Hus måste följa lagen om offentlig upphandling (LOU) – och tvingas betala tre miljoner kronor i böter. Kammarrättens dom har fallit.

Akademiska Hus har hittills inte brytt sig om LOU, utan hävdar att man inte omfattas av bestämmelserna eftersom företaget driver verksamhet i konkurrens, på normala marknadsmässiga villkor och med vinstsyfte.

Fallet tog sin början när det uppdagades att det regionala dotterbolaget Akademiska Hus Norr AB inte genomförde en offentlig upphandling för ett bygge vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå 2011. I stället direktupphandlade Akademiska Hus kontraktet, till ett värde av 39 miljoner kronor.

Enligt kammarrättens dom skedde då en otillåten direktupphandling, eftersom avtal slöts med en leverantör. Akademiska Hus AB ska betala tre miljoner kronor i böter.

Kammarrättens dom innebär att Förvaltningsrätten i Umeås dom från juni 2014 inte ändras.

Konkurrensverket har sedan år 2011 drivit flera ärenden om upphandlingsskadeavgift mot Akademiska Hus – och andra aktörer.

– Vi har drivit frågan att Akademiska Hus ska omfattas av lagen om offentlig upphandling i olika processer i domstol i snart fyra år nu. Framöver väntar vi på ett domstolsbeslut angående att annat statligt företag, SJ, som vi anser också ska följa upphandlingslagarna, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.