Tron på framtiden steg kraftigt

Publicerad 19 dec 2014, 09:11

Konjunkturinstitutets barometerindikator steg till sin högsta nivå på ett år under december. Bygg- och anläggning är en av de branscher som steg högst.

Barometerindikatorn steg 2,0 enheter i december – till 105,8, från 103,8 i november. Det tyder på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,7 enheter sedan förra månaden, från 106,4 till 108,1. Den ligger därmed på sin högsta nivå sedan september 2011. Företagens omdömen om orderstockarna är mindre negativa och de redan optimistiska anställningsplanerna är nu ytterligare något mer optimistiska.

Även indikatorerna för detaljhandel och privata tjänstenäringar steg, medan tillverkningsindustrins indikator föll. Mest steg indikatorn för de privata tjänstenäringarna, som ökade 5,2 enheter. Indikatorerna för samtliga sektorer inom näringslivet ligger över det historiska genomsnittet.

Även hushållens konfidensindikator steg i december, till en nivå strax under det historiska genomsnittet.