SEF kräver ledighet, fritid och bil

Publicerad 15 dec 2014, 11:21

I fredags varslade Svenska Elektrikerförbundet (SEF) om stridsåtgärder på företaget Sector Alarm Service AB. Åtgärderna är total strejk från och med den 8 januari 2015. Medlare har utsetts.

Sector Alarm Service AB är med i IT & Telekomföretagen inom Almega och omfattas av telekomavtalet med Seko. Cirka 30 anställda är dock medlemmar i SEF.

Bakom strejkhotet ligger en övergång av verksamhet inom koncernen Sector Alarm, och att ett tidigare hängavtal med SEF sagts upp. Telekomavtalet mellan Almega och Seko gäller dock för företaget sedan tidigare.

SEF anser dock att Sector Alarm Service AB inte har lyckats hitta en lösning för de 30 elektrikerna. Facket kräver nu ett kompletterande avtal för sina medlemmar som ger: Rätt till ledighet och betalning för fackliga förtroendemän i den utsträckning SEF beslutar, en fritidsavgift till SEF som ska möjliggöra en meningsfull och behaglig fritid för förbundets medlemmar anställda av Sector Alarm AB och en avtalsavgift till SEF om fem procent av förbundet beslutad lönedel. Slutligen ska SEFs medlemmar ha rätt till fri tjänstebil.

På sin hemsida skriver SEF:

När det gäller gränsdragning mellan tillämpningsområdena för olika kollektivavtal har arbetsgivarna historiskt alltid överlåtit denna fråga till de fackliga organisationerna, i vart fall på LO-området, för att undvika förödande gränsdragningskonflikter. Ur facklig utgångspunkt är detta en viktig princip eftersom arbetsgivaren därigenom inte kan välja avtal.

Medlingsinstitutet har utsett Leif Ohlsson och Bengt Huldt att medla mellan SEF och Almega IT & Telekomföretagen.

Leif Ohlsson har tidigare bland annat varit ordförande i Industrifacket och senare förhandlingschef och vice ordförande i IF Metall. Bengt Huldt har tidigare varit vd för Stål- och metallarbets­givarna, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek.